M-SParc mobile logo, purple M in an outlied hexagon, SPARC written in white in a purple circle
Careers

BUSNES CYMRU // BUSINESS WALES

Isod mae’r ffurflen gais i’w lawrlwytho a’i chwblhau. Mae’r un ffurflen ar gyfer pob rôl!

Below is the application form to download and complete. It is the same form for each role!

 

CYDLYNYDD MENTORA

Fel y Cydlynydd Mentora byddwch yn datblygu rhwydwaith cryf o fentoriaid busnes i gysylltu â chleientiaid Busnes Cymru (menteion), i’w galluogi i gyrraedd eu potensial twf.

MENTORING CO-ORDINATOR

As the Mentoring Co-ordinator you will develop a strong network of business mentors to connect with Business Wales clients (mentees), to enable them to reach their growth potential.

Hear the latest from M-SParc

Sign up today