M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tanio Uchelgais

Cymorth Busnes

Mae ein cefnogaeth yn cynnwys meithrin a chefnogi busnesau, eu helpu i wneud cysylltiadau a sicrhau bod cwmnïau ein tenantiaid yn ran o eco-system.

Straeon Llwyddiant

Rydym yn falch o’n cymuned wych M-SParc a’u llwyddiannau anhygoel. Dathlwch rai o’u llwyddiannau gyda ni!

Dod yn denant

Ymunwch â’n teulu M-SParc a thyfwch eich busnes fel rhan o gymuned fywiog, ffyniannus o bobl o’r un anian.

Dyfyniad - Nid byd, byd heb wybodaeth gan William Llyn & graffig map Cymraeg ar gefndir llwyd

Amdanom ni

Mae egni M-SParc yn eich taro o’r eiliad y byddwch chi’n camu i’r adeilad. Wedi’i agor yn swyddogol yn 2018 fel Parc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru, mae M-SParc yn gartref i arloesedd a chyffro yng ngogledd Cymru.

Gyda chymorth busnes arbenigol ar gael i bob un o’n tenantiaid, mae ein tîm craidd yma i’ch helpu chi a’ch busnes i ffynnu a thyfu yma ym mhrydferthwch gogledd Cymru.

Rydym yn barod i danio uchelgais o gyfle yng ngogledd Cymru. Ydych chi? Ein gwreichionen a’ch dychymyg – y cymysgedd perffaith i ryddhau’ch potensial llawn.

Ein Cenhadaeth

Yn tanio uchelgais ac arloesedd ar gyfer Cymru gynaliadwy

Be sy'n mynd 'mlaen?

Dewch i gymdeithasu

Digwyddiadau i ddod

Llawer mwy o ddigwyddiadau STEM i blant a theuluoedd ar draws Pwllheli, Bangor ac Ynys Môn i ddod yn fuan iawn!

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.