Lefel Nesaf: Cwrdd â’r Bwrdd – Atul Devani

Lefel Nesaf: Cwrdd â’r Bwrdd – Atul Devani Yn un o’r Aelodau Bwrdd Cynghori anhygoel sy’n rhan o’n Rhaglen Cyflymydd Lefel Nesaf, ysgrifennodd Atul Devani flog gwestai arbennig yn crynhoi pa gyngor y byddai’n ei roi i entrepreneuriaid! Rwyf wrth fy modd yn gweithio gydag entrepreneuriaid. Ar ôl bod trwy sawl busnes newydd fy hun, […]