Hac y Gymraeg

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Beth? Mae Llywodraeth Cymru ac M-SParc yn cydweithio i gynnal Hac Y Gymraeg, gyda’r her i gynyddu’r defnydd bob dydd o’r Gymraeg gan ddefnyddio datrysiadau technoleg arloesol! Mae mynediad at fuddsoddiad o gronfa£92,000 o bunnoedd ar gael i’r syniadau buddugol. Pam? Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg – nid defnyddio […]