Cawsom amser gwych yn yr Eisteddfod! By Klaire, Animated Technologies

Cawsom amser gwych yn yr Eisteddfod! Gan Klaire, Animated Technologies Efallai eich bod wedi clywed (neu wedi gweld) bod tîm AT wedi bod yn yr Eisteddfod yn lansio ein gêm dysgu Cymraeg newydd, Aberwla. Rhannwyd y gêm gyda’r gweinidog addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles, ac fe welwch o’r lluniau, cafodd pawb amser gwych! Gan rannu olygfa […]

Stori Eisteddfod M-SParc- Adlewyrchu ar Eisteddfod Tregaron

Stori Eisteddfod M-SParc- Adlewyrchu ar Eisteddfod Tregaron Eisteddfod Tregaron – wel, dyna beth oedd wythnos a hanner! Bu M-SParc yn gyfrifol am y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar y maes am y tro cyntaf – am brofiad! Dyma gyfle i adlewyrchu ar Eisteddfod werth chweil. Cymuned Beth oedd yn braf oedd bod y gymuned a […]