Pelly yn sgorio llwyddiant trwy’r Rhwydwaith Angel

Mae Pelly, cwmni sydd wedi elwa’n aruthrol o’n cyflymydd Lefel Nesaf, yn gwmni sydd yn datblygu meddalwedd, a’i brif nod yw rhoi cyfle i sefydliadau chwaraeon symleiddio, symud ymlaen a chanoli eu gweithrediadau recriwtio.