Prif Weithredwr UKRI yn ymweld â M-SParc

Cychwynnodd yr Athro Fonesig Ottoline Leyser. DBE FRS, Prif Weithredwr UKRI, ei thaith ddeuddydd o amgylch Prifysgol Bangor a phopeth sydd ganddi i’w gynnig ddydd Iau yma (1-12-22), drwy ymweld â M-SParc a’i thenantiaid.