O Bydded i’r Hen Iaith Barhau? 2050

Mae gostyngiad sylweddol yn niferoedd y plant sy’n medru’r Gymraeg tra bo’r ffigyrau’n dangos y gostyngiadau mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn.