M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc…Skill-SParc!

Yn cyflwyno Sgil-SParc; cyfres gynhwysfawr o weithdai a rhaglenni wedi’u cynllunio i gefnogi’r cwricwlwm newydd i Gymru a chau’r bwlch sgiliau yn y rhanbarth!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.