M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc yn tanio SParc sgiliau Creadigol-Digidol!

Ddechrau Chwefror, cyhoeddodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, fwy na £1.5m ar gyfer 17 o brosiectau sgiliau a hyfforddiant o ansawdd uchel yn y diwydiannau creadigol. Mae M-SParc yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnal un o’r prosiectau llwyddiannus hynny.