M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Blog Rhodri Daniel – Dyfodol Ynni Cymru

Blog Rhodri Daniel – Dyfodol Ynni Cymru Mae’r daith o Fôn i Dde Cymru bob amser yn daith galed, flinedig ond gwerth chweil. Mae’r demtasiwn i yrru heibio Sir y Fflint i Loegr a gyrru i lawr yr M6 yno bob amser, gan golli dim ond 4 munud mewn cyfanswm o amser gyrru. Mae hefyd […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.