M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

SParcX 2 – Ffair Yrfaoedd Arloesol gyda Chanlyniadau Cadarn

SparcX 2 FFAIR YRFAOEDD ARLOESOL GYDA CHANLYNIADAU CADARN! Dydd Mawrth yma (5/12), cynhaliom ein hail ddigwyddiad gyrfaoedd SparcX erioed yn M-SParc. Gan ei bod hefyd yn Wythnos Hinsawdd Cymru, roedd ffocws y digwyddiad ar gyfleoedd gyrfa yn y sectorau ynni gwyrdd ac arloesi. Roedd cwmnïau recriwtio yn cynnwys cwmnïau tenantiaid M-SParc a’r rheini o’n hecosystem […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.