M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Lansio Ap Newydd M-SParc

Lansio Ap Newydd M-SParc Ap M-SParc yn rhoi datblygiad y dyfodol ar flaenau eich bysedd . Mae Parc Gwyddoniaeth Menai, ynghyd â chwmni tenantiaid Animated Technologies, yn falch o ryddhau ap cyntaf M-SParc; i ddod ag M-SParc yn nes at denantiaid a’r cyhoedd, a pharhau ag ethos M-SParc o fod yn agored a dryloyw yn […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.