M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Digwyddiad Fforwm Niwclear Cymru – 23/01/2024

Digwyddiad Fforwm Niwclear Cymru – 23/01/2024 Ddydd Mawrth y 23ain, cynhaliodd Fforwm Niwclear Cymru eu digwyddiad – Datgomisiynu a Thu Hwnt: Cyfleoedd cadwyn gyflenwi o fewn y sector niwclear a charbon isel ehangach yn Neuadd Reichell Prifysgol Bangor. Mynychwyd y digwyddiad gan dros 60 o aelodau o bob rhan o’r sector niwclear yng Nghymru; gan […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.