M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Pêl-droed Cynaliadwy

Pêl-droed Cynaliadwy Yn ddiweddar, wnaeth Debbie, ein Rheolwr Arloesedd Carbon Isel, croesawu tîm cynaladwyedd CBDC i M-SParc, i drafod syniadau arloesol ar gyfer dyfodol cynaliadwy yn y byd pêl-droed. Mae M-SParc a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi datblygu partneriaeth, gyda M-SParc yn ganolfan ymchwil a datblygu ar gyfer arloesi pêl-droed yng Nghymru, gan greu cyfleoedd i […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.