M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cysylltiadau Celtaidd: Agritech.Cymru yn ymweld ag Iwerddon

Cysylltiadau Celtaidd: Agritech.Cymru yn ymweld ag Iwerddon M-SParc yn arwain taith fasnach gydweithredol i Iwerddon, gyda’r pwyslais ar AgriTech.  Mae Iwerddon yn arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes arloesi AgriTech, a gyda’r Datganiad Cydweithio a’r Cynllun Gweithredu ar y Cyd hanesyddol rhwng y ddwy wlad, ac yn y mis pan mae Iwerddon a Chymru […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.