M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Llwyddiant y Cyflymydd Egni

Llwyddiant y Cyflymydd Egni Mae’r Cyflymydd Egni, rhaglen 12 wythnos a ddatblygwyd i gyflymu twf ac effaith busnesau sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, wedi dod i ben gyda chanlyniadau positif iawn. Fe’i cyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng M-SParc a Tramshed Tech; a bydd siŵr o fod cydweithio pellach rhwng y ddau sefydliad. Mi roedd 12 cwmni […]

Tu Hwnt i’r Cae: Arloesi Pêl-droed yng Nghymru

Tu Hwnt i’r Cae: Arloesi Pêl-droed yng Nghymru Yn y blog hwn, mae Tom Burke, Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc, yn cofnodi ei daith ddiweddar ledled Cymru i uno technoleg a chwaraeon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) ochr yn ochr ag Aled Evans, ein Swyddog Arloesi Pêl-droed. Arloesi Ar Draws y Genedl: Fy Nhaith gydag M-SParc […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.