Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Ail-lansiad cyffrous Cymru yn Llundain yn cael ei gynnal yn yr eiconig M-Shard!

Cynhelir ail-lansiad cyffrous Cymru yn Llundain yn yr M-Shard eiconig. Cynhaliodd Cymdeithas Cymru yn Llundain ei digwyddiad cyntaf ers ei hailfrandio cyffrous, gyda Llundain gyfan yn gefndir iddi. Yn cael ei gynnal gyda’r nos ar 6 Mehefin, gosododd adeilad gwydr eiconig Y Shard y llwyfan ar gyfer siaradwyr cyffrous, cyfleoedd rhwydweithio rhagorol, a dathliad o […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.