Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Cynhelir ail-lansiad cyffrous Cymru yn Llundain yn yr M-Shard eiconig.

Cynhaliodd Cymdeithas Cymru yn Llundain ei digwyddiad cyntaf ers ei hailfrandio cyffrous, gyda Llundain gyfan yn gefndir iddi. Yn cael ei gynnal gyda'r nos ar 6 Mehefin, gosododd adeilad gwydr eiconig Y Shard y llwyfan ar gyfer siaradwyr cyffrous, cyfleoedd rhwydweithio rhagorol, a dathliad o fenywod mewn busnes.

Wrth ddathlu ailfrandio ac ail-lansio’r gymdeithas sy’n dod â’r Cymry alltud ynghyd yn Llundain, a chan ganolbwyntio ar Sylfaenwyr sy’n Ferched, roedd rhai o’r siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys cyd-sylfaenydd stiwdios dylunio Tropic; Catrin Owen, a’r Prif Weithredwr. o Four Communications Agency; Nan Williams.

Catrin Owen oedd yn gyfrifol am ail-frandio Cymru yn Llundain ac meddai: “Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous yn gweithio gyda Chymru yn Llundain ar eu hail-frandio a’r wefan newydd. Roedd gallu arddangos hyn i’r Cymry alltud yn Llundain yn wych, gan dderbyn dim byd ond adborth cadarnhaol gan y mynychwyr. Roedd hefyd yn wych bod yn siaradwr yn y digwyddiad, yn trafod yr heriau a’r llwyddiannau rydw i wedi’u hwynebu fel sylfaenydd benywaidd. Roedd cymharu profiadau ag eraill a dysgu ystadegau am sylfaenwyr benywaidd yn ddiddorol ac yn dychryn fi braidd.”

Ymunodd Carol Hall o Angylion Buddsoddi Cymru, a Rachel Ashley o Women Angels of Wales â Catrin a Nan am drafodaeth banel i drafod cyfleoedd buddsoddi yng Nghymru. Dywedodd Carol:

Cynigiwyd cymorth ychwanegol i fusnesau ifanc yn y digwyddiad drwy fenter Syniadau Mawr Cymru; darparu cymorth i bobl 16-25 oed i ddechrau busnes. Meddai Lois Shaw, Rheolwr Rhaglen Busnes Cymru

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.