M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Academi Sgiliau

Mae Academi Sgiliau M-SParc wedi’i sefydlu i bontio’r bwlch sgiliau yng ngogledd Cymru, yn enwedig ym meysydd digidol, gwyddoniaeth, technoleg a chreadigol.

Mae yna weithwyr ar draws y rhanbarth yn dymuno tyfu eu gweithlu gyda phobl fedrus, tra ar y llaw arall mae yna raddedigion, pobl sy’n cael eu tangyflogi neu sy’n dymuno newid gyrfa, sy’n chwilio am waith ond efallai’n ei chael hi’n anodd ennill profiad.

Nod yr Academi yw datrys hyn drwy ddarparu cyfleoedd gan gynnwys Gradd-brentisiaethau, a phrofiadau gwaith.

Lleoliad chwe mis wedi'i ariannu gan M-SParc mewn sector perthnasol

Gweithio gyda chwmnïau blaenllaw yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg a chreadigol

Datblygwch eich sgiliau a rhwydweithio gyda rhai o fusnesau mwyaf cyffrous gogledd Cymru

Potensial ar gyfer cyfleoedd eraill hefyd, fel prentisiaethau gradd a mwy.

Academi Skills members with Emily on the first floor

Ymuno a'r Academi Sgiliau

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Brentis Gradd i’n Hacademi Sgiliau!

Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad gwaith gwerthfawr a chyflawni gradd sy’n berthnasol i’r diwydiant heb unrhyw gost. Cael eich talu am 3 blynedd tra byddwch yn astudio ac yn gweithio yn M-SParc!

Mwy o wybodaeth yma.

Sut all yr Academi eich helpu chi

Bydd y lleoliadau gyda chwmnïau yn M-SParc a’r ecosystem gyfagos, ac yn caniatáu i aelodau’r Academi gael profiad gwaith gwerthfawr a datblygu eu sgiliau.

Efallai y byddant wedyn yn dod o hyd i waith gyda’r cwmni y maent wedi’u lleoli ag ef, neu mewn sefyllfa lawer gwell i ddod o hyd i waith yn dilyn eu cyfnod yn yr Academi.

Cliciwch ar y fideo i glywed gan ein dau aelod cyntaf o’r Academi, Kieran a Rhodri, i ddysgu am eu profiadau a sut mae’r Academi wedi eu helpu!

Mae pethau'n mynd yn arbennig o dda gyda'r academi; mae wedi rhagori ar fy nisgwyliadau. Roeddwn i'n meddwl i ddechrau y byddai'n fuddiol ond nid yn arbennig o bleserus, yn debyg i brentisiaeth. Fodd bynnag, mae'n hollol i'r gwrthwyneb. Rwy'n mwynhau'r profiad yn fawr ac yn cael amser gwych yn dysgu. Mae'r academi yn rhoi profiad gwerthfawr i mi ac yn adeiladu sylfaen wybodaeth gref a fyddai wedi bod yn heriol i'w chael mewn mannau eraill. Mae'n fy mharatoi'n dda ar gyfer y dyfodol.

Dewch i gwrdd â rhai o'n Haelodau Academi isod a darganfod mwy am y busnesau maen nhw wedi lleoli gyda!

Osian Evans - Pontio

Anthony Stayner - Carnedd

Peter Cole - Animated Tech

Owain Stringer - Eryri Consulting

Hannah Ashworth - Yoke Creative Agency

Louie Cotton - TAPE

Carwyn Jones - AerialWorx

Hannah Cash - Hwb Creadigol

Olivia Jones - S4C

Graddedigion ein hacademi Sgiliau

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gwybod mwy am yr Academi Sgiliau?

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.