M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Rhannwch eich adborth gyda ni

O bryd i’w gilydd efallai y bydd gennych bryderon yn ymwneud â petha’n torri, iechyd a diogelwch, neu offer a chyfleusterau ddim yn gweithio fel y dylai. Rydyn ni’n gwybod eich bod chi’n brysur, felly os nad oes gennych chi amser i ddod i’n gweld ni, rydyn ni’n croesawu eich adborth trwy’r ffurflen hon. Diolch!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.