M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Dod yn Angel M-SParc

Logo Angel

Gall unrhyw un ymuno â rhwydwaith Angel M-SParc!

Drwy ddod yn Angel byddwch yn cael y cyfle i:

  • Cefnogi syniadau a menter newydd, gan greu swyddi a chyfoeth yng ngogledd Cymru
  • Buddsoddi a gwneud elw ar fuddsoddiad
  • Mentora unigolion a dod â gwerth i fusnesau
  • Dewiswch y cwmnïau rydych chi am fuddsoddi ynddynt
  • Buddsoddi fel rhan o syndicet

Beth yw Angel?

Mae Buddsoddwr Angel yn unigolyn sy’n darparu cefnogaeth ariannol i fusnesau newydd neu entrepreneuriaid. Yn nodweddiadol, gwneir hyn yn gyfnewid am rywfaint o ecwiti yn y cwmni y maent yn buddsoddi ynddo. Gall y buddsoddiad fod yn fuddsoddiad unwaith ac am byth, neu’n ymrwymiad i ddarparu cymorth rheolaidd dros gyfnod o amser.

Pam ddylwn i ddod yn Angel M-SParc?

Mae rhwydwaith M-SParc Angel yn wahanol i lwyfannau Buddsoddi Angel eraill. Gallwch fuddsoddi, gan wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i’r economi leol a chefnogi mentrau arloesol. Gall nifer llai o arian helpu busnes i gael mynediad at arian cyfatebol pellach na fyddent yn gallu ei gael fel arall.

Bydd rhwydwaith M-SParc Angel ar gael trwy ap MySparc – yn cael ei lansio’n fuan! Bydd MySparc yn galluogi Angels i ddewis pa gwmnïau, cynhyrchion, neu syniadau i fuddsoddi ynddynt. Mae mor hawdd â sgrolio drwodd a dewis pa gwmnïau rydych chi am ‘baru’ â nhw. Bydd y cwmnïau y byddwch chi’n eu gweld i gyd yn dod o’r rhanbarth, a gallwch chi hyd yn oed ei gyfyngu i ddewis o’r rhai sydd ar garreg eich drws yn unig. Dewch yn rhan o rywbeth mwy, ecosystem a chymuned o bobl yn rhannu gwybodaeth ac yn buddsoddi yn nyfodol Cymru. Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau megis digwyddiadau Pitsio byw, lle bydd cyfleoedd pellach i chi dyfu eich cysylltiad a buddsoddi

Cofiwch y byddwch hefyd yn cael enillion anariannol; gall mentora a chefnogi cwmni newydd ddarparu cysylltiadau a pherthnasoedd a all bara blynyddoedd, a thalu’n ôl i chi mewn ffyrdd annisgwyl yn y dyfodol.

Sut ydw i'n cofrestru?

Cwblhewch y ffurflen ganlynol i fynegi diddordeb mewn dod yn aelod o’n Rhwydwaith Angel.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â’n Rheolwr Gyfarwyddwr, Pryderi, a fydd yn hapus i helpu!