M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Dewch yn Angel busnes M-SParc

Ein pwrpas yw galluogi cyfathrebu! Archwilio opsiynau ar gyfer cydweithio.

Gall unrhyw un ymuno â rhwydwaith Angel M-SParc!

Drwy ddod yn Angel busnes byddwch yn cael y cyfle i:

  • Cefnogi syniadau a menter newydd, gan greu swyddi a chyfoeth yng ngogledd Cymru
  • Galluogi cyfathrebu i archwilio cyfleoedd buddsoddi (naill ai ar ei ben ei hun neu fel rhan o syndicet)
  • Mentora unigolion a dod â gwerth i fusnesau
  • Dewiswch y cwmnïau rydych chi am eu cefnogi

Beth yw Angel?

Mae Angel Busnes yn unigolyn neu grŵp o unigolion sy’n darparu cymorth a/neu fuddsoddiad ar gyfer busnesau newydd a/neu entrepreneuriaid. Gall y cymorth hwn fod ar sawl ffurf yn dibynnu ar natur y busnes a’r Angylion Busnes, setiau sgiliau’r gwahanol bartïon a’u gofynion terfynol.

Pam ddylwn i ddod yn Angel M-SParc?

Mae rhwydwaith Angel M-SParc yn wahanol i Rwydweithiau Angylion Busnes eraill. Gallwch gyfrannu, gan wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth i’r economi leol a chefnogi mentrau arloesol.

Bydd rhwydwaith M-SParc Angel ar gael drwy’r Ap MySparc – yn cael ei lansio’n fuan! Bydd MySparc yn galluogi Angels i ddewis pa gwmnïau, cynhyrchion, neu syniadau i’w cefnogi. Mae mor hawdd â sgrolio drwodd a dewis pa gwmnïau rydych chi am ‘baru’ â nhw a byddwn yn galluogi’r cyfathrebu rhyngoch chi. Bydd y cwmnïau y byddwch chi’n eu gweld i gyd yn dod o’r rhanbarth, a gallwch chi hyd yn oed ei gyfyngu i ddewis o’r rhai sydd ar garreg eich drws yn unig. Dewch yn rhan o rywbeth mwy, ecosystem a chymuned o bobl yn rhannu gwybodaeth ac yn buddsoddi yn nyfodol Cymru. Byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddigwyddiadau megis digwyddiadau Pitsio byw, lle byddwch yn cael cyfleoedd pellach i feithrin eich cysylltiadau, cyfathrebu a chwrdd â busnesau lleol.

Gall mentora a chefnogi cwmni newydd ddarparu cysylltiadau a pherthnasoedd a all bara blynyddoedd, a’ch talu’n ôl mewn ffyrdd annisgwyl yn y dyfodol.

Angen codi cyllid? Gallwn ni eich helpu chi!

Gallwn gysylltu busnesau â buddsoddwyr

Buddsoddwyr o fewn ein hecosystem

Sut ydw i'n cofrestru?

Cwblhewch y ffurflen ganlynol i fynegi diddordeb mewn dod yn aelod o’n Rhwydwaith Angel.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â’n Rheolwr Gyfarwyddwr, Pryderi, a fydd yn hapus i helpu!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.