M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc Ar y Lôn

Rydyn ni'n gyffrous i gael y cyfle i fynd â'n technoleg ar y ffordd gyda'n rhaglen #AryLôn.

Mae M-SParc yn fwy nag adeilad o frics a morter yn unig - mae'n symudiad!

Mae M-SParc yn #AryLôn o amgylch Conwy a Gwynedd am y tair blynedd nesaf, gan sefydlu am o leiaf dri mis ym mhob lleoliad.

Mae’r daith yn golygu dod ag ethos arloesol ac ysbrydoliaeth M-SParc i gymunedau newydd, i ysgogi busnesau ac annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. 

Ein Lleoliadau

#ArYLôn Bangor

ArYLônBangor

Cyfeiriad
204 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
LL57 1NY

Agored
Dydd Llun – Dydd Gwener
09:00 – 16:00

Mynediad
Dewch Mewn
(Oni bai a nodir yn y cyhoeddiadau)

Cyfnod
Hydref 2022 – Mai 2025

#ArYLôn Pwllheli

blaen y lleoliad

Address
43 Stryd Fawr,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 5RT

Agored
Dydd Llun – Dydd Gwener
09:00 – 16:00

Mynediad
Dewch Mewn
(Oni bai a nodir yn y cyhoeddiadau)

Cyfnod
Mai 23 – Rhagfyr 23

msparc ar y lon logo

Dewch i greu yn y Gofod Gwneuthurwr Ffiws

Defnyddiwch y Desgiau Poeth, y gofod Cydweithio a WiFi

Mynediad am ddim i ddigwyddiadau, gweithdai a sesiynau hyfforddi

Manteisiwch ar ein cyfleoedd 'Prawf Masnachu'

Close view of Prusa 3D printer next to printing filament

Yr hyn a wnawn Ar y Lôn

Mae ein lleoliadau ‘Ar y Lôn’ yn gartref dros dro i’r holl weithgareddau sy’n digwydd yn yr adeilad blaenllaw ar Ynys Môn, gan gynnwys Gofod Gwneuthurwr Ffiws, desgiau poeth, gofod cydweithio, gweithdai a seminarau busnes, dylunio, technoleg ac arloesi, yn ogystal â sesiynau gwyddoniaeth a thechnoleg i bobl ifanc.

Yn 2019 a dechrau 2020 aeth M-SParc ar daith ym Methesda a Botwnnog, gan ymgysylltu â bron i 700 o bobl mewn pedwar mis mewn prosiect i hybu, ysgogi a chefnogi busnesau yn y sector Technoleg a Gwyddoniaeth i dyfu yn y rhanbarth. Ym mis Medi 2021 fe aethon ni Ar Daith i Fae Colwyn ac wedi sefydlu lleoliad eleni yng Nghaernarfon hefyd, cymunedau newydd atyniadol a chyffrous drwy’r amser!

Mae’r daith yn ganlyniad uniongyrchol i M-SParc am gael effaith ranbarthol yn y sectorau Creadigol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, i ysgogi busnesau ac annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Drwy gael ei wreiddio yng nghymunedau gogledd-orllewin Cymru, bydd M-SParc yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ymddiddori yn y sectorau hollbwysig hyn a meithrin cydweithio rhwng diwydiant a Phrifysgol Bangor.

Am y cyhoeddiadau diweddaraf, ymunwch â'n Grŵp Facebook

Eisiau gwybod mwy am ein lleoliadau Ar Y Lôn?

Mae ein Rheolwr Ar Y Lôn a Ffiws, Ben, yma i helpu!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw