M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc Ar y Lôn

Rydyn ni'n gyffrous i gael y cyfle i fynd â'n technoleg ar y ffordd gyda'n rhaglen #AryLôn.

Mae M-SParc yn fwy nag adeilad o frics a morter yn unig - mae'n symudiad!

Ar hyn o bryd mae M-SParc yn #ArYLôn ym Mangor a Phwllheli!

Mae’r daith yn cynnwys dod ag ethos arloesi ac ysbrydoliaeth M-SParc i gymunedau newydd, i ysgogi busnesau ac annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Ein Lleoliadau

#ArYLôn Bangor

ArYLônBangor

Cyfeiriad
204 Stryd Fawr
Bangor
Gwynedd
LL57 1NY

Ar Agor
Llun – Gwener
09:30 – 16:00

Mynediad
Dewch Mewn
(Oni bai a nodir yn y cyhoeddiadau)

Cyfnod
Hydref 2022 – Medi 2025

#ArYLôn Pwllheli

Pwllheli ArYLon

Address
43 Stryd Fawr,
Pwllheli,
Gwynedd
LL53 5RT

Ar Agor
Llun – Gwener
09:30 – 16:00

Mynediad
Dewch Mewn
(Oni bai a nodir yn y cyhoeddiadau)

Cyfnod
Mai 2023 – Gorffennaf 2024

msparc ar y lon logo

Dewch i greu yn y Gofod Gwneuthurwr Ffiws

Defnyddiwch y Desgiau Poeth, y gofod Cydweithio a WiFi

Mynediad am ddim i ddigwyddiadau, gweithdai a sesiynau hyfforddi

Manteisiwch ar ein cyfleoedd 'Prawf Masnachu'

Close view of Prusa 3D printer next to printing filament

Be 'dan ni'n neud #ArYLôn

Mae ein lleoliadau #ArYLôn yn gartrefi dros dro i’r holl weithgareddau a gynhelir yn yr adeilad blaenllaw ar Ynys Môn, gan gynnwys Gofod Gwneuthurwr Ffiws, desgiau poeth, gofod cydweithio, gweithdai a seminarau busnes, dylunio, technoleg ac arloesi, yn ogystal â gwyddoniaeth. a sesiynau technoleg i bobl ifanc.

Yn 2019 a dechrau 2020 aeth M-SParc ar daith ym Methesda a Botwnnog, gan ymgysylltu â bron i 700 o bobl mewn pedwar mis mewn prosiect i hybu, ysgogi a chefnogi busnesau yn y sector Technoleg a Gwyddoniaeth i dyfu yn y rhanbarth. Ym mis Medi 2021 fe aethon ni ar #ArYLôn i Fae Colwyn a sefydlu lleoliad yng Nghaernarfon, gan ddod ag arloesedd a chymorth busnes i Gonwy a pharhau â’n gwaith yng Ngwynedd.

Yn 2022, fe wnaethom agor ein lleoliad #ArYLôn ar Stryd Fawr Bangor (ar gytundeb 3 mlynedd), cyn symud o Fae Colwyn i lawr Pen Llŷn, wrth i ni agor ein lleoliad ym Mhwllheli yn 2023. Hyd yma, ‘dan ni wedi cynnal cannoedd o ddigwyddiadau yn ein lleoliadau #ArYLôn, gan gynnwys gweithdai, seminarau ac ein clwb ar-ôl-ysgol wythnosol, Clwb Sparci. Cadwch lygad ar ein tudalen digwyddiadau i archebu eich lle yn ein digwyddiad nesaf.

Mae’r daith yn ganlyniad uniongyrchol i M-SParc am gael effaith ranbarthol yn y sectorau Creadigol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, i ysgogi busnesau ac annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Drwy gael ei wreiddio yng nghymunedau gogledd-orllewin Cymru, bydd M-SParc yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i ymddiddori yn y sectorau hollbwysig hyn a meithrin cydweithio rhwng diwydiant a Phrifysgol Bangor.

Isio gwybod mwy am ein lleoliadau Ar Y Lôn?

Mae ein Swyddog STEM ac #ArYLôn Nia yma i helpu!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.