M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Book a Space

White and purple robot

I archebu ystafell, cysylltwch â Kathryn yn y dderbynfa drwy e-bostio post@m-sparc.com, neu ein ffonio ar 01248 858000.

Ein nod yw ymateb o fewn 24 awr yn ystod yr wythnos.

Mae telerau ac amodau ein harchebiad ystafell gyfarfod i’w gweld yma: https://m-sparc.com/terms-and-conditions/

Pi meeting room with table in the middle, 6 chairs and a presenting screen, M-SParc Illustrations on the walls
Photograph of the crisp white boardroom in daylight including a long table, 13 chairs and a presentation screen
Low view of the M-SParc collaboration meeting room

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.