M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

M-SParc #ArYLonDon

Rydym yn gyffrous i fynd â M-SParc #AryLôn yr holl ffordd i Lundain am wythnos!

Arloesedd Cymreig #ArYLon

Bydd y daith wythnos o hyd yma yn arddangos Cymru fel cenedl o arloeswyr. Bydd ecosystem Cymru, o ddiwydiant ac academia i gyllid a Llywodraeth, yn ymuno â ni wrth i ni gynnal ystod o ddigwyddiadau cyffrous.

Bydd M-SParc a’n partneriaid yn cymryd yr ethos Gymraeg oarloesi ac ysbrydoliaeth i gymunedau newydd, i ysgogi busnesau a sgwrs, ac i annog mwy o bobl i ymddiddori mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

Byddwn yn hyrwyddo’r cynigion digidol, ynni, creadigol-digidol a datgarboneiddio sydd gennym ledled Cymru, gan osod ein hunain yn ganolbwynt ar gyfer datblygu cyfleoedd busnes a buddsoddi, gan adeiladu rhwydweithiau yn y Ddinas ac yn Rhyngwladol.

YR AGENDA 9fed - 14eg Medi

Cofrestru!

Arddangos y gorau o Arloesedd Cymreig yn Llundain

Creu cysylltiadau gwerthfawr!

Codi buddsoddiad!

Denu Mewnfuddsoddiad i Gymru

PARTNERIAID

Dim ond mewn partneriaeth â sefydliadau sy’n rhannu ein hangerdd dros weld arloesedd yn sbarduno twf economaidd yng Nghymru y gall M-SParc gyflawni’r wythnos gyffrous hon o arloesi. Prif bartneriaid yr wythnos yw:

UK Government logo
Logo Cymraeg byd-eang
Prifysgol Bangor logo
mp6bdry5s1orqinggw2c

Cwestiynau a Manylion

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am weithgareddau’r wythnos, syniadau ar gyfer cydweithio pellach, eisiau noddi neu bartneru ar ddigwyddiad neu unrhyw beth arall yna cysylltwch â Lois!

Eisiau gwybod mwy am ein lleoliadau Ar Y Lôn?

Mae ein Rheolwr Ar Y Lôn a Ffiws, Ben, yma i helpu!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.