M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Caffi Tanio a Gofod 
Cydweithio

Chwilio am rywle newydd i ddod i weithio, sydd â WiFi cyflym am ddim, bwyd gwych a golygfeydd gorau Cymru? Mae Tanio wedi eich gorchuddio!

Beth yw Tanio?

Mae M-SParc ar agor i’r cyhoedd ac mae Caffi Tanio yn aros amdanoch chi! Gall unrhyw un ddod draw i ddefnyddio’r caffi.
Becws Môn sy’n rhedeg y caffi ac mae’n gweini cynnyrch lleol ffres a gorau oll, paned o goffi gwych!
Mae croeso i bawb ddefnyddio Tanio, lle cwbl hygyrch.

Gofod Cydweithio

Mae ein Gofod Cydweithio, yng Nghaffi Tanio, wedi bod yn sparc i lawer o syniadau rhagorol dros y blynyddoedd!
Mae gennym ni WiFi am ddim ac nid oes angen archebu lle, trowch i fyny gyda’ch gliniadur a syniadau gwych a rydych chi’n barod i fynd!
Beth am ddod i weithio, cwrdd â phobl newydd a sbarduno syniad newydd yma yng Nghaffi Tanio?
Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Chwilio am ein gofod cynadleddau a digwyddiadau?

Mae Caffi Tanio hefyd yn trawsnewid i’n gofod digwyddiadau gwych!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.