M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Caffi Tanio

Chwilio am rywle newydd i ddod i weithio, sydd â WiFi cyflym am ddim, bwyd gwych a golygfeydd gorau Cymru? Mae Tanio wedi eich gorchuddio!

Beth yw Tanio?

Mae M-SParc ar agor i’r cyhoedd ac mae Caffi Tanio yn aros amdanoch chi! Mae ein gofod yn Covid-saff, yn newid o olygfeydd gwych i weithio gartref neu yn y swyddfa gyda golygfeydd anhygoel ac, yn bwysicach fyth, mae’r WiFi am ddim!
Gallwch hefyd fanteisio ar gynigion gwych y caffi, gyda brecwast neu ginio a’r holl goffi/te sydd ei angen arnoch ar gael am £10. Beth am ddod i weithio, cwrdd â phobl newydd a sbarduno syniad newydd yma yng Nghaffi Tanio?
Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch a gadewch i’n tîm eich helpu chi!