M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Campfa'r Ffwrnes

Am Ffwrnes

Mae ein tenantiaid a’n tîm yn hynod o brysur, felly mae’n bwysig eu bod yn cael mynediad hawdd at bopeth sydd ei angen arnynt i ofalu am eu iechyd a’u lles. Gall Caffi Tanio ddarparu llu o opsiynau bwyd a diod iachus iddynt, ond beth os ydych am gyrraedd y gampfa ar ôl diwrnod hir o waith?

Dyna lle mae Ffwrnes yn dod i mewn! Gyda mynediad i’n tenantiaid yn cael ei ddarparu ar sail aelodaeth, mae gan ein campfa bopeth y gallai fod ei angen arnoch i ofalu am eich ffitrwydd corfforol a meddyliol ar ôl diwrnod prysur yn y gwaith.

Pulse Fitness Bike
Ffwrnes

Offer ar gael:

  • Dau ‘Pulse Fitness’ Beiriant Rhwyfo Cysyniad dau.
  • Un ‘Pulse Fitness’ Effaith Isel Felin Draed Elevation.
  • Tri ‘Pulse Fitness’ Grwp Beicio Troelli.
  • ‘Pulse Fitness’ rac Dumbbell llawn.

Costau Ffwrnes

6 mis

£150

12 mis

£250

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Eisiau ymuno â Ffwrnes?

Cysylltwch ag Emily, a all eich helpu i gwblhau eich aelodaeth!