M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Llythrennedd Carbon

Archebwch eich lle Arlein a Mewn Person Dyddiadau Amrywiol Amlinelliad o’r Cwrs Mae hyfforddiant llythrennedd carbon yn rhaglen addysgol sydd wedi’i gynllunio i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o allyriadau carbon, newid yn yr hinsawdd, a’r effeithiau cysylltiedig. Mae’r Carbon Literacy Project yn diffinio Llythrennedd Carbon fel “ymwybyddiaeth o gostau ac effeithiau carbon gweithgareddau bob dydd […]

Hac Iaith 2024

Lleoedd Cyfyngedig 1af o Fawrth 2024 CROESO I’R HAC IAITH Beth? Mae M-SParc a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i gynnal y trydydd Hac Iaith Gymraeg. Mae mynediad at fuddsoddiad o gronfa o £24,000 ar gael i’r syniadau buddugol. Yr Her Cyfle cyffrous i arloeswyr a rheini sy’n frwdfrydig am dechnoleg gyfrannu at y defnydd o’r […]

Digwyddiad Dathlu Lefel Nesaf

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddigwyddiad pitsio anhygoel a gynhelir y mis hwn. Bydd Digwyddiad Dathlu Lefel Nesaf yn rhoi mynediad i chi i rai o’r busnesau newydd mwyaf cyffrous yng ngogledd Cymru, sydd wedi elwa o fod yn rhan o’n rhaglen cyflymu yma yn M-SParc dros […]

Digwyddiad Cam 2 Hac Gofal Cymdeithasol

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae’n bleser gennym lansio’r Hac Gofal Cymdeithasol Cymru cyntaf erioed, gan ddod â’r sector ynghyd i ddatrys heriau a wynebir gan gydweithwyr ar draws gofal cymdeithasol, y byd academaidd a diwydiant drwy ddarparu cyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol. Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn cael mynediad at […]

Clwb Sparci – Bioleg TGAU

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae Sbarduno yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnig sesiwn Bioleg lefel TGAU yn arbennig ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 i’w gynnal ddydd Mercher, Ebrill 27fed, 4:30y.p-5:30y.h. Sesiwn ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg yw hon. Adolygu Uned 1.2 – System Resbiradol gan gynnwys Resbiradaeth Aerobig ac Anaerobig. […]

Digwyddiad Cymorth Busnesau Caernarfon

M-SParc Ar Y Lon logo

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae agenda lawn y digwyddiad fel a ganlyn: – Digwyddiad 10yb – 4yb – Rhwydweithio – Cyflwyniadau Busnes 10:30 – Ben Roberts – M-SParc 10:45 – Richard Frazer-Williams – Busnes Cymru 11:00 – Colin Morris – Cyngor Gwynedd 11:15 – Sara Lois – HWB Menter 11:30 – Sion […]

Gweithdy Glasbrint Ffotograffig Blodau gyda’r Dylunydd Sian Hughes

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae Glasbrint Ffotograffig yn broses ffotograffig amgen a ddyfeisiwyd gan y seryddwr John Herschel yn 1842. Gorchuddio papur dyfrlliw â hydoddiant sy’n sensitif i olau i ddatgelu golau uwchfioled. Pan fydd y papur yn cael ei rinsio, mae’n newid o wyrdd i las indigo gydag amlinell ffotograffig gwyn […]

Gweithdy Meistr FFIWS | FFIWS Master Workshop

M-SParc Ar Y Lon Cyanotype event

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Dewch i ddysgu beth yw gofod gwneud Ffiws, a sut gallwch chi ei ddefnyddio! Mae sawl gofod Ffiws yng Nghonwy, Gwynedd, ac Ynys Môn a gallwch ddarganfod mwy yma! Mae M-SParc #ArYLôn Caernarfon yn dymuno dangos manteision FFIWS i chi. Mae’r Meistr Gwneud, Wyn Griffith, wrth law, a […]

Gweithdy Seiberddiogelwch | Cyber Security Workshop

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Gweithdy Seiberddiogelwch yn M-SParc #ArYLôn yng Nghaernarfon mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru Mae agenda lawn y digwyddiad fel a ganlyn: Cyflwyniad Seiberddiogelwch Digwyddiad ‘Ystafell Ddianc Seibr’ Trafodaethau – Cwestiynnau Cymhorthfa Seiberddiogelwch Archebwch eich tocynnau Mynnwch eich tocyn

Clwb Sparci – Cemeg TGAU

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Mynnwch eich tocyn Archebwch eich tocynnau Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Mynnwch eich tocyn

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.