M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Clwb Sparci – Bioleg TGAU

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Mae Sbarduno yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnig sesiwn Bioleg lefel TGAU yn arbennig ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 i’w gynnal ddydd Mercher, Ebrill 27fed, 4:30y.p-5:30y.h. Sesiwn ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg yw hon. Adolygu Uned 1.2 – System Resbiradol gan gynnwys Resbiradaeth Aerobig ac Anaerobig. […]

Clwb Sparci – Cemeg TGAU

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Mynnwch eich tocyn Archebwch eich tocynnau Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Mynnwch eich tocyn

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw