M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Gweithdy Meistr FFIWS | FFIWS Master Workshop

M-SParc Ar Y Lon Cyanotype event

Mynnwch eich tocyn Am y digwyddiad hwn Dewch i ddysgu beth yw gofod gwneud Ffiws, a sut gallwch chi ei ddefnyddio! Mae sawl gofod Ffiws yng Nghonwy, Gwynedd, ac Ynys Môn a gallwch ddarganfod mwy yma! Mae M-SParc #ArYLôn Caernarfon yn dymuno dangos manteision FFIWS i chi. Mae’r Meistr Gwneud, Wyn Griffith, wrth law, a […]

Ffiws – Hyfforddwch yr Hyfforddwr

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Mynnwch eich tocyn   Am y digwyddiad hwn Pwrpas y digwyddiad yw dysgu selogion Maker Space Caernarfon i ddod yn ddefnyddwyr awdurdodedig o’r Gofod Gwneuthurwr Ffiws yn M-SParc #ArYLôn | #ArDaith yng Nghaernarfon. Mae’r digwyddiad hefyd yn cael ei gynnal i nodi Defnyddwyr Lle Gwneuthurwr posibl yn yr ardal yn dilyn yr M-SParc #ArYLôn | […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw