M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

SParcX 2 – Ffair Yrfaoedd Arloesol gyda Chanlyniadau Cadarn

SparcX 2 FFAIR YRFAOEDD ARLOESOL GYDA CHANLYNIADAU CADARN! Dydd Mawrth yma (5/12), cynhaliom ein hail ddigwyddiad gyrfaoedd SparcX erioed yn M-SParc. Gan ei bod hefyd yn Wythnos Hinsawdd Cymru, roedd ffocws y digwyddiad ar gyfleoedd gyrfa yn y sectorau ynni gwyrdd ac arloesi. Roedd cwmnïau recriwtio yn cynnwys cwmnïau tenantiaid M-SParc a’r rheini o’n hecosystem […]

Penodi Cadeirydd Bwrdd Newydd M-SParc.

Penodi Cadeirydd Bwrdd Newydd M-SParc. Gorffennodd Ieuan Wyn Jones dymor o 10 mlynedd gydag M-SParc, wrth i Martyn Riddleston o Brifysgol Bangor gymryd yr awenau fel Cadeirydd y Bwrdd ar gyfnod hynod gyffroes i’r cwmni. Ddegawd yn ôl, roedd Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor yn gysyniad gyda’r bwriad i arallgyfeirio economi Cymru a chreu swyddi. Heddiw […]

Blog Rhodri Daniel – Dyfodol Ynni Cymru

Blog Rhodri Daniel – Dyfodol Ynni Cymru Mae’r daith o Fôn i Dde Cymru bob amser yn daith galed, flinedig ond gwerth chweil. Mae’r demtasiwn i yrru heibio Sir y Fflint i Loegr a gyrru i lawr yr M6 yno bob amser, gan golli dim ond 4 munud mewn cyfanswm o amser gyrru. Mae hefyd […]

M-SParc yn croesawu myfyrwyr o’r Ysgol Fusnes ar gyfer ymweliad dysgu

M-SPARC YN CROESAWU MYFYRWYR O’R YSGOL FUSNES AR GYFER YMWELIAD DYSGU Dydd Mawrth diwethaf, trefnodd Dr Siwan Mitchelmore ymweliad safle i’w myfyrwyr blwyddyn trydedd sy’n astudio entrepreneuraeth yn Ysgol Fusnes Bangor i gymryd rhan mewn ymweliad ysbrydoledig â Pharc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor. Mae M-SParc, y parc gwyddoniaeth gyntaf yng Nghymru, yn gartref i 52 o […]

M-SParc yn tynnu sylw at sgiliau a’r Gymraeg mewn ymweliad rhyngwladol Gweinidogol

M-SPARC YN TYNNU SYLW AT SGILIAU A’R GYMRAEG MEWN YMWELIAD RHYNGWLADOL GWEINIDOGOL Croesawodd M-SParc weinidogion Cymru ac Iwerddon heddiw i gwrdd â’u tenantiaid, clywed mwy am y rhaglen sgiliau a chymorth busnes y maent yn ei ddarparu, a gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio’n ddyddiol fel iaith busnes. Roedd Simon Harries, y Gweinidog Addysg […]

M-SParc yn Wales Tech Week

M-SPARC YN WALES TECH WEEK Cynhaliwyd Wales Tech Week 2023 yr wythnos hon (16-18/10) yn yr ICC yng Nghasnewydd, ac roedd M-SParc yno i arddangos ein gwaith arloesol a’n tenantiaid rhagorol. Wedi’i chyflwyno i chi gan Technology Connected, mae Wales Tech Week yn arddangos technoleg Cymru, ei hecosystem, ac yn hyrwyddo’r diwydiant ar y llwyfan […]

Buddugoliaeth i M-SParc yng Nghobrau STEM Cymru

BUDDUGOLIAETH I M-SPARC YNG NGWOBRAU STEM CYMRU Cynhaliwyd seremoni 2023 Wales STEM Awards Nos Wener (13/10), a chafodd M-SParc enwebiad yn y categori Rhaglen Addysgol STEM y flwyddyn. Wedi’i chyflwyno gan y darlledwr Siân Lloyd, roedd y seremoni wobrwyo, a gynhaliwyd yng Ngwesty Mercure Holland House Caerdydd, yn cydnabod y gwaith STEM arloesol sy’n cael […]

Gweithdy Adeiladu Cyfrifiadur

Mae taith arloesi wythnos o hyd Cymru ar y gweill, gan arddangos cenedl o arloeswyr ledled Llundain, gan alluogi diwydiant i rwydweithio ag ecosystem newydd a hyd yn oed ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Mae arloesi Cymreig yn #ArYLon yn Llundain!

Mae taith arloesi wythnos o hyd Cymru ar y gweill, gan arddangos cenedl o arloeswyr ledled Llundain, gan alluogi diwydiant i rwydweithio ag ecosystem newydd a hyd yn oed ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw