Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaeth ag arweinwyr ynni ym Mharc Gwyddoniaeth Menai

Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaeth ag arweinwyr ynni ym Mharc Gwyddoniaeth Menai Mae’r Gweinidog Gwladol dros Ynni, Greg Hands, yn arwain trafodaeth Bord Gron ar Ynni gyda rhanddeiliaid blaenllaw yn M-SParc gan Brifysgol Bangor ar ymweliad Gweinidogol â Gogledd Cymru. Daeth arweinwyr o’r sector Ynni Carbon Isel ar draws y Deyrnas Unedig at ei […]

Lefel Nesaf: Cwrdd â’r Bwrdd – Tim Clay

Lefel Nesaf: Cwrdd â’r Bwrdd – Tim Clay Mae’r Cyflymydd Lefel Nesaf bellach yn ei anterth ac mae ein tîm yn mwynhau gweithio gyda charfan wych o naw busnes o ogledd Cymru sy’n gweithredu yn y sectorau gwyddoniaeth a thechnoleg. Yn gweithio’n galed i helpu’r naw busnes yn y garfan i dyfu a ffynnu mae […]

Hac Iechyd Cymru yn dychwelyd i cefnogi adferiad y GIG

Welsh Health Hack graphic for event

Cyllid ar gael i’r arloeswyr buddugol i helpu i ddatblygu datrysiadau i gynorthwyo adferiad Covid-19 GIG Cymru. Mae Hac Iechyd Cymru yn dychwelyd yn 2022 am y nawfed tro i gefnogi arloeswyr a chlinigwyr Cymru i ddatblygu atebion i bweru’r GIG i adferiad Covid-19. Yn cael ei gynnal dros ddwy sesiwn ar Chwefror 16eg a […]

Tenantiaid newydd M-SParc yn edrych i “droi’r llanw” ar lygredd plastig

tîm plantMôr

Tenantiaid newydd M-SParc yn edrych i “droi’r llanw” ar lygredd plastig Wedi’i eni mewn cyfnod clo, mae cwmni biotechnoleg PlantSea wedi sefydlu yn M-SParc, gan weithio i ddarparu dewis arall cynaliadwy i blastigau yn seiliedig ar wymon. Mae’r gogledd-orllewin yn un o brif ganolfannau Cymru ar gyfer ailgylchu ac arloesiadau amgylcheddol, felly bydd PlantSea, yn […]