O Bydded i’r Hen Iaith Barhau? 2050

Mae gostyngiad sylweddol yn niferoedd y plant sy’n medru’r Gymraeg tra bo’r ffigyrau’n dangos y gostyngiadau mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Gwynedd ac Ynys Môn.

Prif Weithredwr UKRI yn ymweld â M-SParc

Cychwynnodd yr Athro Fonesig Ottoline Leyser. DBE FRS, Prif Weithredwr UKRI, ei thaith ddeuddydd o amgylch Prifysgol Bangor a phopeth sydd ganddi i’w gynnig ddydd Iau yma (1-12-22), drwy ymweld â M-SParc a’i thenantiaid.

Pelly yn sgorio llwyddiant trwy’r Rhwydwaith Angel

Mae Pelly, cwmni sydd wedi elwa’n aruthrol o’n cyflymydd Lefel Nesaf, yn gwmni sydd yn datblygu meddalwedd, a’i brif nod yw rhoi cyfle i sefydliadau chwaraeon symleiddio, symud ymlaen a chanoli eu gweithrediadau recriwtio.

Angylion busnes yn cefnogi benyw mewn menter

Mae M-SParc, Cwmni Prifysgol Bangor, yn mynd #ArYLôn i ddinas Bangor, i ddod â gweithdai, cymorth busnes, desgiau cydweithio, ac ysbryd entrepreneuraidd i Fyfyrwyr, Busnesau a Chymuned Bangor.

Wythnos o STEM i M-SParc

Mae M-SParc, Cwmni Prifysgol Bangor, yn mynd #ArYLôn i ddinas Bangor, i ddod â gweithdai, cymorth busnes, desgiau cydweithio, ac ysbryd entrepreneuraidd i Fyfyrwyr, Busnesau a Chymuned Bangor.

M-SParc & MIT. Y Meddwl a’r Llaw?

Cefais y pleser o ymweld â MIT yn 2019 gyda Llywodraeth Cymru a’u Rhwydwaith Hwb Menter. Rhoddais gamau gweithredu a dilyniant i mi fy hun ar yr ymweliad, a’r olaf oedd ”Hoffwn yn fawr ddod ag Eco-System M-SParc i MIT un diwrnod.” Wythnos yma, cwblheais y weithred ‘na wrth imi ymweld fel rhan o grŵp o 16 gan gynnwys busnesau newydd, academyddion, darparwyr cymorth busnes a staff M-SParc; dyma fy meddyliau wrth i ni deithio yn ôl (gyda bagiau o dan y llygaid ac ar ein cefnau) i Gymru!