M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Egni 2023 – Y Gynhadledd Net Sero yng Ngogledd Cymru!

Dwi’n dal i wennu’n meddwl am ein cynhadledd Egni 2023 – fel Rheolwr Arloesi Carbon Isel tîm Egni M-SParc, ac eiriolwr brwd dros gyfleoedd ynni carbon isel, roedd yn anhygoel gallu trefnu digwyddiad mor gyffrous.

SparcX

Ddoe fe ddaru M-SParc gynnal ffair yrfaoedd gyda gwahaniaeth! SparcX oedd ei enw, ac roedd yn llwyddiant ysgubol!

Explorage.com yn Lansio Platfform Newydd

Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

Statws Borthladd Rhydd wedi’i sicrhau i Ynys Môn

Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

M-SParc yn dathlu merched mewn Busnes.

Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

M-SParc yn tanio SParc sgiliau Creadigol-Digidol!

Ddechrau Chwefror, cyhoeddodd Dawn Bowden AS, y Dirprwy Weinidog dros y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, fwy na £1.5m ar gyfer 17 o brosiectau sgiliau a hyfforddiant o ansawdd uchel yn y diwydiannau creadigol. Mae M-SParc yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnal un o’r prosiectau llwyddiannus hynny.