M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Llwyddiant y Cyflymydd Egni

Llwyddiant y Cyflymydd Egni Mae’r Cyflymydd Egni, rhaglen 12 wythnos a ddatblygwyd i gyflymu twf ac effaith busnesau sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, wedi dod i ben gyda chanlyniadau positif iawn. Fe’i cyflwynwyd mewn partneriaeth rhwng M-SParc a Tramshed Tech; a bydd siŵr o fod cydweithio pellach rhwng y ddau sefydliad. Mi roedd 12 cwmni […]

Tu Hwnt i’r Cae: Arloesi Pêl-droed yng Nghymru

Tu Hwnt i’r Cae: Arloesi Pêl-droed yng Nghymru Yn y blog hwn, mae Tom Burke, Rheolwr Arloesi Digidol M-SParc, yn cofnodi ei daith ddiweddar ledled Cymru i uno technoleg a chwaraeon gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW) ochr yn ochr ag Aled Evans, ein Swyddog Arloesi Pêl-droed. Arloesi Ar Draws y Genedl: Fy Nhaith gydag M-SParc […]

Cysylltiadau Celtaidd: Agritech.Cymru yn ymweld ag Iwerddon

Cysylltiadau Celtaidd: Agritech.Cymru yn ymweld ag Iwerddon M-SParc yn arwain taith fasnach gydweithredol i Iwerddon, gyda’r pwyslais ar AgriTech.  Mae Iwerddon yn arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes arloesi AgriTech, a gyda’r Datganiad Cydweithio a’r Cynllun Gweithredu ar y Cyd hanesyddol rhwng y ddwy wlad, ac yn y mis pan mae Iwerddon a Chymru […]

Plant4Plant: Plannu Coed yn M-SParc

Plant4Plant: Plannu Coed yn M-SParc Mawrth o Fentrau Gwyrdd yn M-SParc Ym mis Mawrth eleni, mae M-SParc yn cychwyn ar genhadaeth i droi’r tymor yn wyrdd gyda dau ddigwyddiad plannu coed arwyddocaol. Mae ein menter yn gweld plannu 250 o goed Nadolig ochr yn ochr â mwy na 100 o goed gwrychoedd, dau brosiect sy’n […]

Miwtini Bach: Rownd Derfynol Ysgolion Conwy!

Miwtini Bach Conwy

Miwtini Bach: Rownd Derfynol Ysgolion Conwy! Am y chwe wythnos diwethaf, dwi wedi bod yn gweithio gyda chwe ysgol yng Nghonwy, Gogledd Cymru, wrth i’r fyfyrwyr gystadlu yn Miwtini Bach, sef her entrepreneuraidd sy’n cyfuno elfennau o “The Apprentice” gyda “Dragon’s Den.” Gyda’r dasg o ddylunio cynnyrch, llunio cynllun busnes, gweithio allan cyllid, creu logo […]

Dathliad Cymdeithas Cymru yn Llundain

Dathliad Cymdeithas Cymru yn Llundain Mae Wythnos Cymru Llundain yn ddathliad flynyddol o weithgareddau a digwyddiadau sy’n hyrwyddo popeth sy’n wych am Gymru. Fel Swyddog Busnes newydd Cymdeithas Cymru yn Llundain, dechreuais fy rôl gydag ymweliad gwefreiddiol â phrifddinas y DU. Gyda fy nghydweithwyr, wnaeth y pedwar ohonom; Pryderi, Gwenllian,Lois, a finnau;treulio 2 ddiwrnod yn […]

Ffion yn Bett 2024: Y Sioe Dechnoleg mewn Addysg

Ffion yn Bett 2024: Y Sioe Dechnoleg mewn Addysg Denodd Bett 2024 dros 30,000 o addysgwyr, llunwyr polisi a phobl sy’n gweithio i newid diwydiant am y gora, gyda dros 500 o EdTechs, a 300 o siaradwyr, o 130 o wledydd. Mae’n ddigwyddiad sy’n torri tir newydd a sy’n adeiladu gwell cysylltiadau, cydweithio a sgyrsiau […]

Pêl-droed Cynaliadwy

Pêl-droed Cynaliadwy Yn ddiweddar, wnaeth Debbie, ein Rheolwr Arloesedd Carbon Isel, croesawu tîm cynaladwyedd CBDC i M-SParc, i drafod syniadau arloesol ar gyfer dyfodol cynaliadwy yn y byd pêl-droed. Mae M-SParc a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi datblygu partneriaeth, gyda M-SParc yn ganolfan ymchwil a datblygu ar gyfer arloesi pêl-droed yng Nghymru, gan greu cyfleoedd i […]

Digwyddiad Fforwm Niwclear Cymru – 23/01/2024

Digwyddiad Fforwm Niwclear Cymru – 23/01/2024 Ddydd Mawrth y 23ain, cynhaliodd Fforwm Niwclear Cymru eu digwyddiad – Datgomisiynu a Thu Hwnt: Cyfleoedd cadwyn gyflenwi o fewn y sector niwclear a charbon isel ehangach yn Neuadd Reichell Prifysgol Bangor. Mynychwyd y digwyddiad gan dros 60 o aelodau o bob rhan o’r sector niwclear yng Nghymru; gan […]

Lansio Ap Newydd M-SParc

Lansio Ap Newydd M-SParc Ap M-SParc yn rhoi datblygiad y dyfodol ar flaenau eich bysedd . Mae Parc Gwyddoniaeth Menai, ynghyd â chwmni tenantiaid Animated Technologies, yn falch o ryddhau ap cyntaf M-SParc; i ddod ag M-SParc yn nes at denantiaid a’r cyhoedd, a pharhau ag ethos M-SParc o fod yn agored a dryloyw yn […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.