Academi Sgiliau M-SParc

Grŵp Academi Skills y tu allan i M-SParc

Dysgwch fwy am y cyfleoedd a ddarperir gan ein Hacademi Sgiliau! Beth yw’r Academi Sgiliau? Mae yna weithwyr ar draws y rhanbarth yn dymuno tyfu eu gweithlu gyda phobl fedrus, tra ar y llaw arall mae yna raddedigion, pobl sy’n cael eu tangyflogi neu sy’n dymuno newid gyrfa, sy’n chwilio am waith ond efallai’n ei […]

PlantSea

PlantSea Team

Gan edrych i droi’r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr ac rydym yn gyffrous i’w cael gyda ni yma yn M-SParc.

The Green Eagle

The Green Eagle drone on the first floor of M-SParc

Sicrhawyd cyllid gan SBRI Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ffermio Sero Net i greu datrysiad Carbon Isel ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth, drwy gydweithio â dau o’n cwmnïau tenantiaid – 42able ac Aerialworx.

Haia

Llun tîm Haia ac M-SParc ar falconi'r adeilad

Llongyfarchiadau i’n tenantiaid, Haia.live, a gaeodd eu rownd fuddsoddi gyntaf yn ddiweddar i sicrhau £680,000 o gyllid.