M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Explorage.com Serennu drwy Ennill Dwy Wobr

Enillodd Explorage.com, y farchnad ar-lein ar gyfer hunan-storio, y Rising Star Award yng Ngwobrau StartUp 2023. Cynhaliwyd y seremoni fawreddog ar 22 Mehefin yn y Depo yng Nghaerdydd, lle bu tîm Explorage.com yn dathlu ochr yn ochr â busnesau newydd arloesol eraill yn y gymuned fusnes.

Hogan Group yn codi’r bar

Un cwmni tenant sy’n wirioneddol osod y bar yn uchel yw Grŵp Hogan, Busnes Deunyddiau Adeiladu a Chynnal a Chadw Priffyrdd.

Rhaeadr o Ddata

Mae dau o’n tenantiaid, EvoMetric a Lafan Consulting, wedi bod yn cydweithio ar brosiect o’r enw Dewin.Dwr. Nod hyn yw arloesi sut mae defnyddwyr yn profi am lygryddion mewn dŵr, gan chwyldroi ffermio o bosibl!

Academi Sgiliau M-SParc

Grŵp Academi Skills y tu allan i M-SParc

Sefydlwyd academi sgiliau M-SParc i bontio’r bwlch sgiliau. Roedd M-SParc yn gweithredu fel y cyflogwr, ac yn talu cyflogau dros 40 o bobl am 6 mis, tra roedden nhw mewn diwydiant. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod sut hwyl gawson nhw, a dilynwch eu taith.

PlantSea

PlantSea Team

Gan edrych i droi’r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr! Gwyddom i gyd fod plastig yn ddrwg i’n hamgylchedd, a sut mae microblastig yn niweidiol i’n hiechyd. Mae PlantSea Ltd yn creu dewisiadau plastig amgen ar gyfer pethau rydyn ni’n eu defnyddio bob dydd, ac rydyn ni’n gyffrous i’w cael nhw gyda ni yma yn M-SParc.

The Green Eagle

The Green Eagle drone on the first floor of M-SParc

Fe wnaethom sicrhau cyllid SBRI gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiect ffermio Sero Net i greu datrysiad Carbon Isel, ar gyfer mynd i’r afael â chwyn mewn amaethyddiaeth! Drwy gydweithio â dau o’n cwmnïau tenantiaid – 42able ac Aerialworx – roeddem yn gallu creu a phrofi prototeip a fydd yn arbed arian ac yn helpu’r amgylchedd! Darllenwch fwy am y prosiect cyffrous hwn isod.

Haia

Llun tîm Haia ac M-SParc ar falconi'r adeilad

Mae Haia.live yn datblygu llwyfan digwyddiadau ar-lein cyffrous ac arloesol! Bydd Haia yn caniatáu hygyrchedd llawn a chyfieithu awtomataidd, gan ganiatáu i ddigwyddiadau ar-lein a hybrid fod yn hwyl ac yn hawdd eu trefnu a’u mynychu. Caeodd Haia eu rownd fuddsoddi gyntaf yn ddiweddar i sicrhau £680,000 o gyllid! Dysgwch fwy am eu stori, a sut gallwch chi ddefnyddio Haia.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.