M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Explorage.com yn Lansio Platfform Newydd

Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

M-SParc yn cyflwyno adroddiad i Sue Gray ar ei hymweliad â gogledd Cymru

M-SParc yn cyflwyno adroddiad i Sue Gray ar ei hymweliad â gogledd Cymru Ar ôl gweithio’n ddiflino i gyflawni nifer o brosiectau cyffrous a ariannwyd gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol (CRF) Llywodraeth y DU, croesawodd M-SParc yr Ysgrifennydd Parhaol Sue Gray i ogledd Cymru heddiw i gyflwyno adroddiad iddi ar yr holl waith sydd wedi’i wneud […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw