M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Newyddiadurwr Busnes a Swyddog Cymorth Cymru yn Llundain

Newyddiadurwr Busnes a Swyddog Cymorth Cymru yn Llundain Disgrifiad o’r Swydd. Ffurflen Gais. Cwblhewch bob adran o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i emily@m-sparc.com cyn hanner nos Dydd Sul 18fed o Chwefror 2024. Ail-enwch y ddogfen gyda’ch enw a’r rôl yr ydych yn gwneud cais amdani cyn cyflwyno (e.e. “Emily Roberts – Prentis Gradd”). Gadewch i […]

Swyddog Cymorth Arloesi Pêl-droed

Swyddog Cymorth Arloesi Pêl-droed Disgrifiad o’r Swydd. Ffurflen Gais. Cwblhewch bob adran o’r ffurflen gais a’i dychwelyd i pryderi@m-sparc.com cyn hanner nos Dydd Iau, Ionawr 11eg 2024. Ail-enwch y ddogfen gyda’ch enw a’r rôl yr ydych yn gwneud cais amdani cyn cyflwyno (e.e. “Emily Roberts – Prentis Gradd”). Gadewch i ni sgwrsio O gwestiynau syml […]

Explorage.com yn Lansio Platfform Newydd

Mae M-SParc felly yn parhau i geisio cefnogi amrywiaeth mewn busnes, ac roedd y digwyddiad Menywod mewn Busnes ar 10fed o Fawrth yn gyfle i arddangos a dathlu tenantiaid M-SParc a busnesau o’r Ynys ac yn gyfle i gyflwyno sylfaenwyr benywaidd allweddol o’r rhanbarth.

M-SParc yn cyflwyno adroddiad i Sue Gray ar ei hymweliad â gogledd Cymru

M-SParc yn cyflwyno adroddiad i Sue Gray ar ei hymweliad â gogledd Cymru Ar ôl gweithio’n ddiflino i gyflawni nifer o brosiectau cyffrous a ariannwyd gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol (CRF) Llywodraeth y DU, croesawodd M-SParc yr Ysgrifennydd Parhaol Sue Gray i ogledd Cymru heddiw i gyflwyno adroddiad iddi ar yr holl waith sydd wedi’i wneud […]

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.