M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cawsom amser gwych yn yr Eisteddfod! Gan Klaire, Animated Technologies

Charlie Jones

Efallai eich bod wedi clywed (neu wedi gweld) bod tîm AT wedi bod yn yr Eisteddfod yn lansio ein gêm dysgu Cymraeg newydd, Aberwla. Rhannwyd y gêm gyda’r gweinidog addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles, ac fe welwch o’r lluniau, cafodd pawb amser gwych!

Gan rannu olygfa o’r gêm gyda’r gynulleidfa, aeth Klaire a Jac drwy’r holl nodweddion mewn demo byw. Roedd castio i sgrin fawr yn dal sylw pawb ac yn golygu bod gennym ni giwiau cyson o bobl yn awyddus i roi cynnig arni ar ein stondin yn y pentref technoleg.

Eisteddfod 2022

Roedd gennym gyfyngiad o 5 munud fesul chwaraewr, a arweiniodd at rai pobl yn dod yn ôl 5+ o weithiau i roi cynnig ar adrannau eraill o’r gêm. Yn ddiweddarach yn yr wythnos fe wnaethom ddyblu ein cynhwysedd gyda mwy o glustffonau, ac yn y diwedd fe aethom i’r cwt cyfan. Cynlluniwyd Aberwla i ganiatáu hyd at 30 o bobl ar y tro i rannu’r profiad felly nid oedd ychwanegu 3 arall yn broblem.

Mwynhaodd pobl o bob oed y profiad gyda llawer o ddiddordeb gan athrawon a chynghorwyr yn gofyn i’r gêm fod ar gael yn eu hardal. Datblygwyd y gêm yn wreiddiol ar gyfer oedran 6 – 14 yn seiliedig ar yr oedran a argymhellir gan Oculus yn 6+, fodd bynnag, gwelsom blant iau yn codi’r rheolyddion ac yn defnyddio’r gêm yn rhwydd. Hyfryd oedd gweld digon o oedolion yn mwynhau’r gêm hefyd!

Eisteddfod 2022

Roedd yr Eisteddfod yn lle gwych i ni roi prawf straen ar y meddalwedd gyda’n datblygwr Mike wrth law i weithredu atgyweiriadau bygiau byw. Llwyddodd i wthio diweddariadau a monitro’r byd VR o Bwllheli i wella taith y defnyddiwr.

Er bod chwe chlustffon VR yn cael eu defnyddio’n gyson, yn rhedeg ar 4g yn bennaf, ychydig iawn o ddata y mae Aberwla yn ei ddefnyddio, gan ddefnyddio llai nag 1gb o ddata y dydd pan oeddem yno. Gellir chwarae’r gêm all-lein hefyd, felly hyd yn oed pe bai’r cysylltiad rhyngrwyd yn gostwng, gellid dal i fwynhau’r gêm; dim ond heb i bobl eraill fod yn yr un gofod gêm a rennir. ‍

Cawsom amser gwych, ac roedd y lansiad yn llwyddiant. Rydym methu aros i weld mwy o bobl yn defnyddio Aberwla!

Diolch mawr i bawb sydd wedi gweithio’n galed gyda ni a theulu M-SParc, Animated technologies a Haia!

Diolch mawr i Tanya a wnaeth y gwaith gwych o drefnu a rhedeg y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ei flwyddyn gyntaf! Ti’n wych!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.