Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

 

 

Nodir Cefn Du yn rhestr rhenti Baron Hill yn 1707 (cyfeirnod archif Baron Hill 4742) a rhestr rhenti ystad Henllys ym 1751 (cyfeirnod Henllys 1164).

Nodwyd gan breswylydd lleol fod Cefn Du yn dod o dan stad Carreglwyd yn flaenorol, ac mae’r wybodaeth berthnasol isod.

Fel y dangoswyd, bu gwaith yng Nghefn dy i’r Parch. Mr Holland ar Fawrth y 6ed, 1739, a’r cyflogau a’r costau a achoswyd trwy godi beudy yng Nghefn Du i Mr Holland ym mis Tachwedd 1739. Er bod Cefn Du â sillafiad gwahanol yn y lle cyntaf, gallwn dybio bod y ddau yn cyfeirio at yr un Cefn Du.

Mae yna hefyd fap o Gefn Du o tua 1815

Ceir cyfeiriad hefyd at Gefn Du mewn llyfr o’r enw Trafodion Môn o 1928

Mae yna hefyd fap o 1887 eto yn dangos y fferm

Rydym yn falch o gofio hanes y safle hwn, a fu’n cefnogi teulu am ddwy genhedlaeth, ac sydd bellach yn cefnogi dros 200 o deuluoedd wrth iddynt ddod i weithio yn Adeilad M-SParc. Mae’r ffermwr ei hun bellach yn rhedeg fferm newydd yr ochr arall i Gaerwen.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Neidiwch mewn i ofod newydd

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.