Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Cenhadaeth M-SParc Sero Net 2030!

Picture of Charlie Jones

Yn M-SParc, mae gennym nod; i gyrraedd Sero Net yn ein allyrau Carbon erbyn 2030. I ddechrau'r gwaith hwn, cynhaliodd ein tîm Carbon Isel adolygiad o'n hôl troed carbon. Fel rhan o'r adolygiad hwn, awgrymwyd bod M-SParc yn gosod mwy o baneli solar, er mwyn cynyddu'r ynni cynaliadwy sy'n pweru'r adeilad. Felly dyna'n union be' 'da ni wedi'i wneud.

Mae yna gwmnïau gwych yn yr ardal leol a all ein helpu gyda’n cenhadaeth. Buom yn gweithio gyda chwmni o Gaerwen, Anglesey Solar, i osod y paneli. Roedd Gareth yn deall ein cenhadaeth, ac roedd yr un mor angerddol â ni am gyflawni ein nod. Rydym yn falch iawn o allu cadw ôl troed carbon teithio i’r safle yn isel wrth i ni wneud y gwaith hwn!

Buom hefyd yn gweithio gyda’n tenantiaid ein hunain. Gweithiodd Viridian ar yr adolygiad ôl troed carbon gyda ni, tra bod Scott Farley tirlunio yn edrych ar ecoleg ac amrywiaeth y safle.

Dim ond dechrau ein cenhadaeth yw hyn. Rydym wedi lansio ein hymgyrch ‘Diffodd y SParc’ yn ddiweddar i fynd â’n tenantiaid gyda ni ar y daith Sero Net hon, a byddwn yn parhau i weithio’n ddiflino nes i ni gyrraedd ein nod. Os hoffech chi glywed mwy gan ein Tîm Carbon Isel, maen nhw’n cynnal cyfres weminar lawn o amgylch y prosiectau maen nhw’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd. Gallwch weld y rhestr lawn o ddigwyddiadau yma!

Newyddion Perthnasol

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.