Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Clwb Sparci - Bioleg TGAU

Dysgu ac adolygu Bioleg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar-lein

Digwyddiad ar-lein

April 27, 2022

Am ddim

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Am y digwyddiad hwn

Mae Sbarduno yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnig sesiwn Bioleg lefel TGAU yn arbennig ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 i’w gynnal ddydd Mercher, Ebrill 27fed, 4:30y.p-5:30y.h.

Sesiwn ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg yw hon. Adolygu Uned 1.2 – System Resbiradol gan gynnwys Resbiradaeth Aerobig ac Anaerobig.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.