M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Clwb Sparci - Bioleg TGAU

Dysgu ac adolygu Bioleg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ar-lein

Digwyddiad ar-lein

April 27, 2022

Am ddim

Darlun Clwb sparci o blant yn cael hwyl gyda gwyddoniaeth, yng nghwmni athrawes a masgot Clwb Sparci - Sparci

Am y digwyddiad hwn

Mae Sbarduno yn falch o gyhoeddi ein bod yn cynnig sesiwn Bioleg lefel TGAU yn arbennig ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 i’w gynnal ddydd Mercher, Ebrill 27fed, 4:30y.p-5:30y.h.

Sesiwn ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg yw hon. Adolygu Uned 1.2 – System Resbiradol gan gynnwys Resbiradaeth Aerobig ac Anaerobig.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw