M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cyllid i Dyfu

Rydym am gefnogi mentrau newydd a rhai sy'n datblygu yn y sectorau carbon isel, ynni a'r amgylchedd, TGCh a gwyddor bywyd, ac mae gennym gyfle gwych i chi!
Illustration of a purple rocket taking off into the stars

I’ch cefnogi chi, ein tenantiaid, i gydweithio a helpu i gadw gwasanaethau’n fewnol rydym yn cyflwyno Talebau Cydweithio Tenantiaid.

Pa wasanaeth bynnag yr ydych yn ei geisio, boed yn brandio, dylunio gwe, cefnogaeth AD, cyngor IP, cymorth cyfrifo, ymgynghoriaeth, cyngor cyfreithiol masnachol, datblygu apiau / meddalwedd, mae’r gwasanaethau hyn i gyd ar gael gan eich cyd-denantiaid yma yn M-SParc.

I wneud cais am daleb cliciwch yma i gwblhau ffurflen gais gan nodi’r gwasanaeth sydd ei angen arnoch a gan ba un o’ch cyd-denant.

Dau fyfyriwr yn chwerthin ar gampws Prifysgol Bangor

Grant Cyllid ar gyfer Llwyddiant

Ydych chi’n edrych i dyfu? Neu oes gennych chi brosiect arloesol yr hoffech chi ei fasnacheiddio? Yna gwnewch gais yma a manteisiwch ar y cyfle hwn i ennill cyllid ar gyfer llwyddiant!

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau gwybod mwy?

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw