Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Hwb Menter

Mae’r Hwb Menter yn rhoi’r wybodaeth, yr arweiniad, yr ysbrydoliaeth a’r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus.
A team having a discussion in the Tanio area
Transparent Hwb Menter logo

Os ydych yn dechrau eich busnes eich hun, gallwn gynnig cymorth ym mha bynnag sector yr ydych ynddo

Mae’r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys gofodau swyddfa sy’n cydweithio, cymuned o unigolion o’r un anian i rannu syniadau a chynnig anogaeth, cyngor busnes, amrywiaeth o ddigwyddiadau addysgol/cymdeithasol yn ogystal â rhaglen cychwyn busnes Miwtini sydd newydd ei rhyddhau.

A’r peth gorau yw, nid yw hyn i gyd yn rhad ac am ddim fel aelod o’r Hyb am o leiaf 6 mis!

Mae’r cynllun hwn wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Digwyddiadau i ddod

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.