Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Grant Datgarboneiddio

Grantiau Datgarboneiddio

Ydych chi’n gweithio tuag at ddod yn Net Zero Cychwyn ar y daith datgarboneiddio? ‘Da ni yma i helpu!

Mae ein grantiau datgarboneiddio yma i’ch helpu i wneud buddsoddiadau cyfalaf strategol a fydd yn eich helpu i leihau eich allyriadau a gwneud eich busnes yn fwy ynni effeithlon!

Pwy all wneud cais?

Busnesau yn Ynys Môn sydd wedi cael adolygiad carbon isel. Os hoffech wneud ymholiad ynglŷn â chael adolygiad carbon isel, cysylltwch â’n cydweithwyr yn Busnes Cymru os oes angen cymorth pellach arnoch.

Gwybodaeth Pwysig

  • Telir y grantiau hyd at 50% o gyfanswm cost y prosiect. Uchafswm y grant sydd ar gael ar gyfer prosiect yw £10,000.
  • Y dyddiad cau yw hanner nos, dydd Gwener 28 Mehefin, 2024.

Cliciwch yma i weld a chwblhau’r ffurflen gais.

Rhodri, llun proffil

Cysylltwch a Rhodri

I drafod y Grant Datgarboneiddio, ebostiwch Rhodri.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.