M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Grant Datgarboneiddio

Grantiau Datgarboneiddio

Ydych chi’n gweithio tuag at ddod yn Net Zero Cychwyn ar y daith datgarboneiddio? ‘Da ni yma i helpu!

Mae ein grantiau datgarboneiddio yma i’ch helpu i wneud buddsoddiadau strategol a fydd yn eich helpu i leihau eich allyriadau a gwneud eich busnes yn fwy ynni effeithlon!

Pwy all wneud cais?

Os ydych chi’n fusnes sy’n seiliedig ar Ynys Môn ac wedi derbyn adolygiad carbon isel neu fap ffordd yn y 2 flynedd ddiwethaf, dyma’r grant i chi!

Heb gael map ffordd adolygu eto? Peidiwch ag ofni – cysylltwch, gallwn helpu i ddarparu cefnogaeth!

Gwybodaeth Pwysig

  • Uchafswm y cyllid sydd ar gael: £50,000
    • Os bydd cyfanswm gwerth y prosiect yn llai na £10,000, yna bydd 100% o’r cyllid ar gael
    • Os bydd cyfanswm gwerth y prosiect rhwng £10,001 a £30,000, yna bydd 90% o’r cyllid ar gael, ond bydd angen darparu’r 10% ychwanegol drwy gyllid cyfatebol
    • Os bydd cyfanswm gwerth y prosiect dros £30,000, yna bydd 80% o’r cyllid (hyd at uchafswm o £50,000) ar gael, ond bydd angen darparu’r 20% ychwanegol drwy gyllid cyfatebol
  • Rhaid i’ch cwmni fod wedi’i leoli ar Ynys Môn
  • Dyddiad cau: 21-2-24

Cwblhewch y ffurflen isod, a byddwn mewn cysylltiad i’ch paru ag un o’n cynghorwyr busnes a fydd yn eich cefnogi i gael mynediad at y cyllid grant yma.

Rhodri, llun proffil

Cysylltwch a Rhodri

I drafod y Grant Datgarboneiddio, ebostiwch Rhodri.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.