Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Hac Gofal Cymdeithasol Cymru

Digwyddiad Pitsio Cam Dau

Ar-lein

Digwyddiad ar-lein

June 8, 2022

Am ddim

Am y digwyddiad hwn

Mae’n bleser gennym lansio’r Hac Gofal Cymdeithasol Cymru cyntaf erioed, gan ddod â’r sector ynghyd i ddatrys heriau a wynebir gan gydweithwyr ar draws gofal cymdeithasol, y byd academaidd a diwydiant drwy ddarparu cyllid i ddatblygu datrysiadau arloesol.

Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn cael mynediad at arbenigwyr arloesi a fydd yn cynnig cyngor ar sut i fwrw ymlaen â datrysiadau arfaethedig, yn ogystal â chael y cyfle i sicrhau hyd at £20,000 o gyllid o gronfa prosiect arloesi Llywodraeth Cymru o hyd at £250,000.

Bydd Hac Gofal Cymdeithasol Cymru yn ysgogi ac yn cefnogi arloesedd i greu systemau, prosesau, arferion a dulliau sy’n addas ar gyfer y dyfodol gyda chymorth technoleg. Mae’n cynnig cyfle gwych i staff Gofal Cymdeithasol, prifysgolion, a diwydiant i gydweithio a rhwydweithio i ddatblygu syniadau cyfnod cynnar a allai ddatrys heriau gofal cymdeithasol gweithredol a gynigir gan ymarferwyr a gweithwyr gofal go iawn.

Rydym yn chwilio am heriau gan gydweithwyr sy’n gweithio yn y sector sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â rhai o’r prif faterion sydd wedi wynebu Gofal Cymdeithasol dros y blynyddoedd, gan gynnwys dementia, byw’n annibynnol, darparu gofal a meysydd allweddol eraill.

I ddarganfod mwy am y digwyddiad a chymryd rhan, cliciwch yma i fynd i’r platfform SimplyDo!

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.