Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Ffiws - Hyfforddwch yr Hyfforddwr

Ffiws - Hyfforddwch yr Hyfforddwr

Caernarfon

Digwyddiad wyneb yn wyneb

March 28, 2022

Rhad ac am ddim

M-SParc Ar Y Lon Business support event

Am y digwyddiad hwn

Pwrpas y digwyddiad yw dysgu selogion Maker Space Caernarfon i ddod yn ddefnyddwyr awdurdodedig o’r Gofod Gwneuthurwr Ffiws yn M-SParc #ArYLôn | #ArDaith yng Nghaernarfon. Mae’r digwyddiad hefyd yn cael ei gynnal i nodi Defnyddwyr Lle Gwneuthurwr posibl yn yr ardal yn dilyn yr M-SParc #ArYLôn | Rhaglen #ArDaith.

Bydd defnyddwyr yn dysgu sut i reoli’r Argraffwyr 3D, y Torwyr Laser a’r Dyfeisiau Sylweddoli.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal drwy’r dydd yn M-SParc #ArYLôn | #ArDaith gydag egwyl ginio yn y canol.

Ben, llun proffil ar lawr gynta M-SParc

Archebwch eich tocynnau

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.