Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Tenant Rhithiol

Yn barod i fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf ond nad oes angen swyddfa gorfforol arnoch? Ymunwch â'n hecosystem!

Mae M-SParc yn fwy na dim ond adeilad

Gallwch fod yn rhan o M-SParc heb orfod adleoli.

Os ydych yn fusnes newydd neu’n gwmni sy’n bodoli eisoes, mae llawer o fanteision i fod yn Denant Rhithiol yn M-SParc.

Beth mae'n ei gynnwys:

 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Cymorth Busnes penodol, gan gynnwys cyfarfodydd 1-i-1.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $5,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Cyfleoedd rhwydweithio, a meithrin cysylltiadau newydd.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys y Brecwast Tenantiaid.
 • Mynediad i gefnogaeth arbenigol gan ein timau Egni a Digidol.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi cenedlaethol a rhyngwladol.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gyda’r newyddion, gweithgareddau a digwyddiadau.
 • Cyfle i chi arddangos eich cwmni mewn digwyddiadau.
 • Cyfeiriad Busnes Cofrestredig yn M-SParc, gan gynnwys blwch post personol.
Purple Quotation Mark 66

Mae'n wych i fusnes cwbl anghysbell fel Papertrail.io fod yn denant rhithiol yn M-SParc. Mae'r ystafelloedd cyfarfod yn wych, ac rydym bob amser yn cael ein croesawu ac yn rhan o'r cyffro yn yr ardal ar gyfer dechrau, tyfu a chynyddu busnesau digidol.

Ben Scholes

Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Papertrail.io

Purple Quotation Mark 99

Pris Tenantiaeth Rhithiol : £1,500 + TAW y flwyddyn.

*Sylwer, bydd eich cais yn destun i broses meini prawf mynediad. Mae’r prisiau isod cyn gostyngiad.

Prisiau fesul ystafell

Yr Awr
Fesul Hanner Diwrnod
Y Dydd
Ystafell Bwrdd

£30

£90

£140

Ystafell 10 person

£20

£75

£100

Ystafell 6 person

£16

£60

£80

Ystafell 4 person

£12

£40

£60

Ystafell Bwrdd

Yr Awr

£30

Fesul Hanner Diwrnod

£90

Y Dydd

£140

Ystafell 10 person

Yr Awr

£20

Fesul Hanner Diwrnod

£75

Y Dydd

£100

Ystafell 6 person

Yr Awr

£16

Fesul Hanner Diwrnod

£60

Y Dydd

£80

Ystafell 4 person

Yr Awr

£12

Fesul Hanner Diwrnod

£40

Y Dydd

£60

Purple Quotation Mark 66

Fel tenant rhithiol yn M-SParc, rydym wedi elwa o gymaint o gefnogaeth wych gan y tîm, ynghyd â hygrededd cyfeiriad M-SParc i’r busnes. Roedd hwn yn ateb gwych i ni yng nghamau cychwyn ein busnes. Rŵan, rydyn ni'n denant cyflawn gyda'n gofod ein hunain.

Anna Roberts

Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Explore

Purple Quotation Mark 99
Olwen, llun proffil

Cymerwch ran

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Galwch Olwen, ein Swyddog Contractau a Masnachol, ar 01248 858000 neu e-bostiwch yn uniongyrchol.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.