M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Tenant Rhithiol

Yn barod i fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf ond ddim yn hollol ar y cam o symud i swyddfa newydd? Beth am wirio allan ein pecynnau Tenantiaeth Rhithiol ac ymunwch â'r Cymuned M-SParc o gartref?

Gallwch fod yn rhan o M-SParc heb orfod adleoli

Yn ystod cyfnod cynnar y datblygiad, rydym yn deall efallai na fydd eich cwmni yn barod ar gyfer y gost o rentu eich gofod swyddfa eich hun. Er hynny, efallai y byddwch yn dal eisiau cyfleoedd rhwydweithio, cymorth busnes, a’r cyfle i fod yn rhan o’r gymuned fusnes.

Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch gan Swyddog Cymorth Busnes penodedig, yna efallai mai Tenantiaeth Rhithiol yw’r peth gorau i chi.

Beth mae'n ei gynnwys:

 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid trwy grantiau cychwyn a datblygu Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Innovate UK, UKRC, a Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $10,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys Brecwast Tenantiaid a Barbeciw.
 • Adolygiad Carbon Isel a Digidol ar gyfer eich busnes, a gynhaliwyd gan ein tîm mewnol arbenigol.
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Banc Busnes Prydain, a rhwydweithiau Angylion Busnes wedi’u trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gan gynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a chymorth busnes.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o’n digwyddiadau, a fydd yn caniatáu ichi arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Defnyddio cyfeiriad mawreddog M-SParc i’w ddefnyddio fel eich cyfeiriad Swyddfa gofrestredig.
 • Blwch post personol ar gyfer post sy’n dod i mewn – gellir ychwanegu post ymlaen am gost ychwanegol.
 • Defnydd o gaffi a desg Tanio, gyda wi-fi am ddim, parcio, a mynediad i bwynt gwefru cerbydau trydan.
Purple Quotation Mark 66

Mae'n wych i fusnes cwbl anghysbell fel Papertrail.io fod yn denant rhithiol yn M-SParc. Mae'r ystafelloedd cyfarfod yn wych, ac rydym bob amser yn cael ein croesawu ac yn rhan o'r cyffro yn yr ardal ar gyfer dechrau, tyfu a chynyddu busnesau digidol.

Ben Scholes

Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Papertrail.io

Purple Quotation Mark 99

Pris Tenantiaeth Rhithiol : £1,500 + TAW y flwyddyn.

*Sylwer, bydd eich cais yn destun i broses meini prawf mynediad. Mae’r prisiau isod cyn gostyngiad.

Prisiau fesul ystafell

Yr Awr
Fesul Hanner Diwrnod
Y Dydd
Ystafell Bwrdd

£30

£90

£140

Ystafell 10 person

£20

£75

£100

Ystafell 6 person

£16

£60

£80

Ystafell 4 person

£12

£40

£60

Ystafell Bwrdd

Yr Awr

£30

Fesul Hanner Diwrnod

£90

Y Dydd

£140

Ystafell 10 person

Yr Awr

£20

Fesul Hanner Diwrnod

£75

Y Dydd

£100

Ystafell 6 person

Yr Awr

£16

Fesul Hanner Diwrnod

£60

Y Dydd

£80

Ystafell 4 person

Yr Awr

£12

Fesul Hanner Diwrnod

£40

Y Dydd

£60

Purple Quotation Mark 66

Fel tenant rhithiol i M-SParc, rydym wedi elwa ar gymaint o gefnogaeth wych gan y tîm, ynghyd â hygrededd cyfeiriad M-SParc i’r busnes. Mae hwn wedi bod yn ateb gwych i ni yng nghamau cychwyn ein busnes.

Anna Roberts

Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Explore

Purple Quotation Mark 99
Olwen, llun proffil

Cymerwch ran

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Galwch Olwen, ein Swyddog Contractau a Masnachol, ar 01248 858000 neue-bostiwch yn uniongyrchol.