M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Pan fyddwch chi'n tyfu,
rydym yn tyfu

Ein Sectorau

Carbon Isel
0
Ynni a'r Amgylchedd
0
TGCh
0
Masnachol
0
Entrepreneuriaid yn Siarad
Y manteision o fod yn ..

Tenant

 • Cefnogaeth Busnes neilltuol gan ein tîm o arbenigwyr, sydd â hanes profedig o helpu busnesau o bob lliw a llun i ddatgloi eu gwir botensial
 • Mynediad i’r Ardal Fenter, sy’n golygu y gallai cymorth busnes ychwanegol a chonsesiynau fod ar gael o bryd i’w gilydd yn amodol ar feini prawf cymhwyso
 • Cysylltiadau ag ymchwilwyr o’r radd flaenaf ac Academyddion ym Mhrifysgol Bangor
 • Mynediad i dîm M-SParc, i gyd wedi’u lleoli yn yr adeilad ac yma i’ch cefnogi sut bynnag y gallwn
 • Dewch yn rhan o ecosystem a chymuned M-SParc.
 • Nodi a mynediad at amrywiaeth o ffynonellau cyllid trwy grantiau cychwyn a datblygu Llywodraeth Cymru, Prifysgol Bangor, Innovate UK, UKRC, a Horizon 2020.
 • Cymorth ymarferol i wneud cynigion am gyllid.
 • $5,000 o gredydau AWS a gostyngiad gan gynnwys ffioedd wedi’u hepgor ar Brosesydd Talu Stripe.
 • Gostyngiad o 50% ar ystafelloedd cyfarfod.
 • Gwahoddiad i ddigwyddiadau rhwydweithio, gan gynnwys y Brecwast Tenantiaid a Barbeciw.
 • Adolygiad Carbon Isel a Digidol ar gyfer eich busnes, a gynhaliwyd gan ein tîm mewnol arbenigol.
 • Cyfarfodydd gyda darpar fuddsoddwyr, gan gynnwys Banc Datblygu Cymru, Banc Busnes Prydain, a rhwydweithiau Angylion Busnes wedi’u trefnu ar eich rhan.
 • Mynediad i gymorthfeydd un i un rheolaidd ar y safle gydag amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes a buddsoddi allanol.
 • Mynediad i deithiau Masnach a Buddsoddi.
 • Gwelededd i’ch Cwmni ar wefan M-SParc i ehangu cyrhaeddiad eich cleient.
 • Cylchlythyr misol i denantiaid, gan gynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a chymorth busnes.
 • Y cyfle i chi siarad yn un o’n digwyddiadau, a fydd yn caniatáu ichi arddangos eich cwmni i gynulleidfa ehangach.
 • Defnyddio cyfeiriad mawreddog M-SParc i’w ddefnyddio fel eich cyfeiriad Swyddfa gofrestredig.
 • Blwch post personol ar gyfer post sy’n dod i mewn – gellir ychwanegu post ymlaen am gost ychwanegol.
 • Defnydd o gaffi a desg Tanio, gyda wi-fi am ddim, parcio, a mynediad i bwynt gwefru cerbydau trydan.
Purple Quotation Mark 66

Trwy trsoloeddu'r perthynas agos rhwng M-SParc a Prifysgol Bangor, mae Cufflink wedi sicrhau y gwasanaethau o ddau Gyfrifiadur o'r radd flaenaf Interniaid Gwyddoniaeth. Roedd y broses di-dor, y gefnogaeth a'r arweiniad yn ddi-fai, a'r canlyniadau - wel perffaith! Ni allaf ddiolch digon i chi.

Billy Williams

Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd, Cufflink

Purple Quotation Mark 99
Olwen, llun proffil

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 85800 neu cysylltwch ag Olwen.

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.