M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Pan fyddwch chi'n tyfu,
rydym yn tyfu

Ein Sectorau

0
Carbon Isel
0
Ynni a'r Amgylchedd
0
TGCh
0
Masnachol
Entrepreneuriaid yn Siarad
PAM YMUNO Â NI

Y manteision

  • Cefnogaeth Busnes neilltuol gan ein tîm o arbenigwyr, sydd â hanes profedig o helpu busnesau o bob lliw a llun i ddatgloi eu gwir botensial
  • Mynediad i’r Ardal Fenter, sy’n golygu y gallai cymorth busnes ychwanegol a chonsesiynau fod ar gael o bryd i’w gilydd yn amodol ar feini prawf cymhwyso
  • Cysylltedd Band Eang Tra chyflym
  • Gostyngiad o 50% ar bob ystafell gyfarfod, gan gynnwys yr Ystafell Fwrdd orau yng Nghymru, gyda nodweddion fideo-gynadledda ar gael
  • Cysylltiadau ag ymchwilwyr o’r radd flaenaf ac Academyddion ym Mhrifysgol Bangor
  • Mynediad i dîm M-SParc, i gyd wedi’u lleoli yn yr adeilad ac yma i’ch cefnogi sut bynnag y gallwn

Purple Quotation Mark 66

Trwy trsoloeddu'r perthynas agos rhwng M-SParc a Prifysgol Bangor, mae Cufflink wedi sicrhau y gwasanaethau o ddau Gyfrifiadur o'r radd flaenaf Interniaid Gwyddoniaeth. Roedd y broses di-dor, y gefnogaeth a'r arweiniad yn ddi-fai, a'r canlyniadau - wel perffaith! Ni allaf ddiolch digon i chi.

Billy Williams

Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd, Cufflink

Purple Quotation Mark 99
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Galwch ni ar 01248 85800 neu cysylltwch.