Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Hwb Buddsoddi i Haia.live

Llongyfarchiadau i un o’n tenantiaid, Haia, sydd wedi cau eu rownd ariannu diweddaraf am £680,000 yn ddiweddar!

Mae ein tenantiaid, datblygwyr llwyfan digwyddiadau ar-lein Haia, wedi sicrhau bargeinion buddsoddi mawr gan gyllidwr cyfnod cynnar SFC Capital a Stakeholderz angel.

Cafodd Haia, sy’n ceisio cystadlu â brandiau amlwg fel Zoom, ei gyd-sefydlu lai na dwy flynedd yn ôl gan Tom Burke ac Andy Esser i hwyluso digwyddiadau ar-lein a hybrid.

Mae ganddi nodweddion hygyrchedd mewnol ac mae cyfieithu testun a llais Cymraeg amser real yn cael ei ddatblygu gydag Uned Technoleg Iaith Prifysgol Bangor, Canolfan Bedwyr. O’i ganolfan yn M-SParc, mae Haia eisoes yn cyflogi tîm o bump a’i nod yw lansio’r haf hwn.

Mae hyn yn newyddion gwych i Haia ac yn gymaint o hwb i’n hymdrechion i gael ein cynnyrch i’r farchnad – rydym yn ddiolchgar iawn i SFC Capital am ymuno â ni ac am fod â hyder ynom.

Mae Haia yn blatfform unigryw sy’n ceisio gwneud digwyddiadau’n fwy hygyrch – ac nid yn y gweithle yn unig. Fe’i cynlluniwyd i’w ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau cymunedol, perfformiadau celf yn ogystal â chyfarfodydd a chynadleddau.

O’r cychwyn cyntaf rydym wedi cael ein hysgogi gan weledigaeth i greu rhywbeth sy’n fwy cyfeillgar na chynnyrch ein cystadleuwyr ac sy’n ei gwneud yn haws i bawb fynychu cyfarfodydd. Wrth inni ddod allan o’r pandemig, mae angen i ni gofio bod ar-lein wedi gweithio’n dda i rai ond wedi cau eraill allan. Mae Haia wedi’i gynllunio i gwrdd â’r heriau hyn ac i ragori ar ddisgwyliadau digwyddiadau ar-lein a hybrid.

Tom Burke, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Haia.Live

Eisiau ymwneud â Haia?

Mae buddsoddiad Cyfalaf SFC, Rhanddeiliaidz ac angylion unigol gwerth £210,000 yn ychwanegol at y £470,000 o gyllid a sicrhawyd eisoes gan Innovate UK.

Mae tîm Haia bellach yn galw ar grwpiau, busnesau a sefydliadau i gofrestru i gynnal digwyddiadau prawf gan ddefnyddio gwasanaeth “Haia Hosts” yn rhad ac am ddim.

Dysgwch fwy am Haia a sut y gallwch weithio gyda nhw trwy ymweld â’u gwefan.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Gadewch i ni sgwrsio

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 85800 neu anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.