Search
Close this search box.
M-SParc mobile logo
Search
Close this search box.
Gyrfaoedd

Cartref arloesi yng Nghymru

Y Parc

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch CHI gymryd rhan gyda M-SParc, Parc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru.

Mae ein prif leoliad yw Gaerwen ar Ynys Môn, ond mae gennym ni hybiau M-SParc “Ar Y Lôn” ym mhob sir yng Ngogledd Orllewin Cymru. Ein lleoliadau Ar y Lon presennol yw Bangor a Phwllheli

Sefydlwyd M-SParc i yrru arloesedd yn ei flaen a darparu twf economaidd. Rydym ni a’n tenantiaid anhygoel yn falch o wneud hyn bob dydd. O weithdai i blant ac ysgolion, sgyrsiau a chynadleddau i fusnesau, i ddatblygu datrysiadau newydd ac arloesol, nid oes y fath beth â sefyll yn llonydd yn M-SParc!

Mae'r EGNI yn eich taro yr eiliad y byddwch chi'n camu mewn i'r adeilad.

Yn M-SParc dydych chi byth yn gwybod pwy fyddwch chi’n cwrdd ar-hap. Yn Tanio, ein caffi a gofod digwyddiadau, gallai’r person sy’n eistedd wrth eich ymyl fod yn denant, yn gynghorydd busnes, neu’n fuddsoddwr lleol.

Mae M-SParc yn trefnu ac yn cynnal digwyddiadau gyda phartneriaid gan gynnwys Microsoft a Google, tra hefyd yn rhoi sylw i’r dalent leol sydd ar flaen y gad, gyda digwyddiadau sector-benodol. Mae plant a phobl ifanc yn dod â’r gofod yn fyw pan fyddant yn mynychu digwyddiadau STEM, gan helpu i bontio’r bwlch sgiliau a chreu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gyda dros 70 o denantiaid a rhith-denantiaid yn galw M-SParc yn gartref, mae digon o gyfle i gydweithio.

Arloesedd llewyrchus, yn llawn syniadau, ‘da chi’n siŵr o gael eich ysbrydoli yr eiliad y byddwch yn camu i mewn i M-SParc.

M-SParc ydi'r sparc mae'ch busnes chi ei angen. Pan fyddwch chi'n tyfu, 'da ni'n tyfu.

Mae ein hethos yn seiliedig ar eich helpu chi i sefydlu a datblygu eich busnes. Mi ‘da ni’n darparu cymorth busnes pwrpasol i’n holl denantiaid, gan sicrhau bod gennych fynediad at gyngor arbenigol sy’n benodol i’ch sector. Anogir tenantiaid i ymuno â’n brecwastau a’n barbeciws rheolaidd i glywed gan arbenigwyr yn y rhanbarth, ac i wneud y gorau o rwydweithio rhwng cymheiriaid. Dewch i ymuno â’n cymuned.

Eich Gofod

Gall M-SParc ddarparu lle i fusnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr. Mae popeth sydd ei angen ar fusnes, o gyfleusterau rhagorol a gwasanaethau cymorth busnes pwrpasol, i swyddfeydd a labordai hyblyg, ar gael ar y safle.

Dyma ardal Tanio, y brif fynedfa wrth i chi gerdded i mewn, a lle mae ein caffi. Gellir defnyddio’r gofod ar gyfer digwyddiadau, ac mae’n lle gwych i eistedd gyda choffi a gwneud rhywfaint o waith, neu ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Neidiwch mewn i ofod newydd

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.