M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cartref arloesi yng Nghymru

Y Parc

Mae cymaint o wahanol ffyrdd y gallwch CHI ymuno â M-SParc, Parc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf Cymru! Wedi ein lleoli ar Ynys Môn, mi ‘da ni’n gweithio ar draws y gogledd. ‘Da ni’n cydweithio â phrosiectau a phartneriaid o Gaerdydd i Galiffornia, felly ble bynnag ‘da chi, mi fyddwch yn siŵr o ddod o hyd i ffordd o gydweithio hefo ni.

Sefydlwyd M-SParc i yrru arloesedd yn ei flaen a darparu twf economaidd. Rydym ni a’n tenantiaid anhygoel yn falch o wneud hyn bob dydd. O glybiau a gweithdai i blant ac ysgolion, sgyrsiau a chynadleddau i fusnesau, i ddatblygu atebion newydd ac arloesol ar gyfer problemau ‘da ni i gyd yn eu hwynebu bob dydd; nid oes y fath beth ac aros yn llonydd yn M-SParc!

Mae'r EGNI yn eich taro yr eiliad y byddwch chi'n camu mewn i'r adeilad.

Yn M-SParc dydych chi byth yn gwybod pwy fyddwch chi’n cwrdd ar-hap. Yn Tanio, ein caffi a gofod digwyddiadau, gallai’r person sy’n eistedd wrth eich ymyl fod yn denant, yn gynghorydd busnes, neu’n fuddsoddwr lleol.

Mae M-SParc yn trefnu ac yn cynnal digwyddiadau gyda phartneriaid gan gynnwys Microsoft a Google, tra hefyd yn rhoi sylw i’r dalent leol sydd ar flaen y gad, gyda digwyddiadau sector-benodol. Mae plant a phobl ifanc yn dod â’r gofod yn fyw pan fyddant yn mynychu digwyddiadau STEM, gan helpu i bontio’r bwlch sgiliau a chreu cyfleoedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Gyda dros 70 o denantiaid a rhith-denantiaid yn galw M-SParc yn gartref, mae digon o gyfle i gydweithio.

Arloesedd llewyrchus, yn llawn syniadau, ‘da chi’n siŵr o gael eich ysbrydoli yr eiliad y byddwch yn camu i mewn i M-SParc.

M-SParc ydi'r sparc mae'ch busnes chi ei angen. Pan fyddwch chi'n tyfu, 'da ni'n tyfu.

Mae ein hethos yn seiliedig ar eich helpu chi i sefydlu a datblygu eich busnes. Mi ‘da ni’n darparu cymorth busnes pwrpasol i’n holl denantiaid, gan sicrhau bod gennych fynediad at gyngor arbenigol sy’n benodol i’ch sector. Anogir tenantiaid i ymuno â’n brecwastau a’n barbeciws rheolaidd i glywed gan arbenigwyr yn y rhanbarth, ac i wneud y gorau o rwydweithio rhwng cymheiriaid. Dewch i ymuno â’n cymuned.

Eich Gofod

Gall M-SParc ddarparu lle i fusnesau o bob maint, o fusnesau newydd i gwmnïau corfforaethol mawr. Mae popeth sydd ei angen ar fusnes, o gyfleusterau rhagorol a gwasanaethau cymorth busnes pwrpasol, i swyddfeydd a labordai hyblyg, ar gael ar y safle.

Dyma ardal Tanio, y brif fynedfa wrth i chi gerdded i mewn, a lle mae ein caffi. Gellir defnyddio’r gofod ar gyfer digwyddiadau, ac mae’n lle gwych i eistedd gyda choffi a gwneud rhywfaint o waith, neu ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol.

Emily Roberts, llun proffil mewn ysfafell cyfarfod

Neidiwch mewn i ofod newydd

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.

Ffoniwch ni ar 01248 858000 neu cysylltwch â ni .