M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Ein Partneriaid

Logo gwreiddiol Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Fel Prifysgol arweiniol gydag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yng ngwreiddiau M-SParc.

Logo Cymraeg byd-eang

Cymraeg byd-eang

Gan adeiladu cymuned fyd-eang i’r Cymry a chyfeillion Cymru, mae GlobalWelsh eisiau creu cymuned o gysylltiadau ystyrlon, manteisio ar adnoddau a rennir, cyflwyno pobl o’r un meddwl ac helpu buddsoddiad a chyfleoedd busnes i ffynnu. Rhywle lle gall hyd yn oed y syniadau lleiaf newid bywyd.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau dod yn bartner?

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.