M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Ein Partneriaid

Logo gwreiddiol Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Fel Prifysgol arweiniol gydag enw da yn rhyngwladol am addysgu ac ymchwil yn ogystal ag ymrwymiad cryf i les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru, mae Prifysgol Bangor yn falch o fod yng ngwreiddiau M-SParc.

Logo Cymraeg byd-eang

Cymraeg byd-eang

Gan adeiladu cymuned fyd-eang i’r Cymry a chyfeillion Cymru, mae GlobalWelsh eisiau creu cymuned o gysylltiadau ystyrlon, manteisio ar adnoddau a rennir, cyflwyno pobl o’r un meddwl ac helpu buddsoddiad a chyfleoedd busnes i ffynnu. Rhywle lle gall hyd yn oed y syniadau lleiaf newid bywyd.

M-SParc Tenants, Menter Mon

Menter Môn

Dros gyfnod o 25 mlynedd a mwy, mae Menter Môn wedi cydweithio â busnesau, cymunedau, y sector gyhoeddus ac unigolion er mwyn cyflawni prosiectau ystyrlon ac arloesol.

M-SParc Tenants, Bic Innovation

BIC Innovation

Credwn y gall pob sefydliad newid er gwell. Rydyn ni’n gweld enghreifftiau o hyn bob dydd ac yn gwneud hyn yn realiti i’n cleientiaid ar draws sawl sector. Dyma pam rydyn ni’n credu mewn newid.

Transparent Hwb Menter logo

Hwb Menter

Mae’r Hwb Menter, partneriaeth rhwng Menter Mon a M-SParc, yma i’ch helpu chi i gychwyn eich busnes. Rydym yn creu cymuned, gallwn ddarparu lle i chi weithio ohono, a gallwn roi cefnogaeth, i unrhyw fusnes mewn unrhyw sector. Sut allwn ni eich helpu chi?

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi’n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Eisiau dod yn bartner?

O gwestiynau syml i ymholiadau cymhleth, rydym yn hapus i sgwrsio am yr hyn sydd ei angen arnoch.