Mae Futurium yn cyflogi!

Hoffech chi ymuno â thîm o bobl greadigol, arloesol a hynod o dalentog sy’n gweithio gyda thechnoleg newydd i ddatblygu modelau 3D, cynlluniau safle ac asedau gweledol?

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y rolau canlynol:
Modelwyr 3D
Artistiaid yr Amgylchedd
Artistiaid Rendro (yn arbenigo mewn C4D)

Gall rolau fod gweithio o adref neu o’n swyddfeydd dechnolegol yn Ynys Môn yng Ngogledd Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni drwy: jobs@futurium.co.uk

 

Pob Lwc – Good luck