M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Cyd-weithio
Gofod

Mae ein Gofod Cydweithio, Caffi Tanio, wedi bod yn fan geni llawer o syniadau disglair rhagorol dros y blynyddoedd!

Beth yw'r Gofod Cydweithio?

Mae ein gofod yn Covid-saff, yn newid o olygfeydd gwych i weithio gartref neu yn y swyddfa gyda golygfeydd anhygoel ac, yn bwysicach fyth, mae’r WiFi am ddim!
Gallwch hefyd fanteisio ar gynigion ardderchog Caffi Tanio hefyd, gyda brecwast neu ginio a’r holl goffi/te fuasech ei angen arnoch ar gael am £10. Beth am ddod i weithio, cwrdd â phobl newydd a sbarduno syniadau newydd yma yn ein gofod Cydweithio anhygoel?
HANESION LLWYDDIANT
M-SParc Tenants, Micron Agritech

PlantSea- Stori Lwyddiant

Gan edrych i droi'r llanw ar lygredd plastig, mae gan PlantSea Ltd uchelgeisiau mawr ac rydym yn gyffrous i'w cael gyda ni yma yn M-SParc.
Pryderi ap Rhisiart, llun proffil mewn ystafell cyfarfod

Cymerwch ran

A gadewch i ni gyflawni’r canlyniadau gorau gyda’n gilydd.