M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Ffiws
Gofod-Creawdwr

Mae ein gofod creawdwr ar agor i holl denantiaid M-SParc ac aelodau’r Hwb Menter. Mae'r Ffiws a fydd yn mynd Ar y Lôn gyda M-SParc yn agored i bawb.

Beth yw Ffiws

Gofod Gwneud yw Ffiws, wedi’i roi yn syml – man cymunedol lle gallwch chi wneud pethau! Mae’r gofod yn cynnwys amrywiaeth o offer y gallwch eu defnyddio yn rhad ac am ddim. Crëwyd hwn mewn partneriaeth â Menter Môn, Cyngor Gwynedd, Arloesi Gwynedd Wledig a Chynllun Arfor, mae gofodau gwneuthurwr Ffiws wedi’u lleoli ar hyd a lled y rhanbarth, felly efallai y gwelwch y logo mewn sawl lleoliad.

Bydd y dechnoleg sydd ar gael yn Ffiws yn galluogi defnyddwyr i brototeipio neu brofi cynnyrch a syniadau, dylunio neu frandio eich busnes, neu gallwch fod yn greadigol am hwyl – gallai hyn arwain at arloesiadau newydd sbon hefyd!

Mae Ffiws yn agored i bawb yn y gymuned, o wneuthurwyr profiadol, pobl ifanc, grwpiau, a’r rhai nad oes ganddynt brofiad blaenorol gyda’r dechnoleg ac a hoffai ddysgu mwy. Yn Ffiws gallwn ni i gyd ddysgu oddi wrth ein gilydd a rhannu syniadau, gallai’r sbarc greadigol ddod o gyfarfod annisgwyl!

Rydym yn cynnig sesiynau cynefino llawn ar yr holl beiriannau a sesiynau briffio iechyd a diogelwch i sicrhau eich bod yn mwynhau Ffiws yn ddiogel!

Mae gennym hefyd leoedd gwneuthurwr FFIWS yn ein lleoliadau #ArYLon ar draws gogledd cymru!

Darganfyddwch fwy yma!

GOFOD GWNEUDWYR FFIWS

Offer ar gael:

  • Torrwr finyl
  • Gwasg Gwres
  • Gwasg Mwg
  • Argraffydd 3D
  • Torrwr Laser
HANESION LLWYDDIANT
M-SParc Tenants, Micron Agritech

Haia- Stori Lwyddiant

Mae Haia.live yn datblygu llwyfan digwyddiadau ar-lein cyffrous ac arloesol! Bydd Haia yn caniatáu hygyrchedd llawn a chyfieithu awtomataidd, gan ganiatáu i ddigwyddiadau ar-lein a hybrid fod yn hwyl ac yn hawdd eu trefnu a'u mynychu. Caeodd Haia eu rownd fuddsoddi gyntaf yn ddiweddar i sicrhau £680,000 o gyllid! Dysgwch fwy am eu stori, a sut gallwch chi ddefnyddio Haia.
Ben, llun proffil ar lawr gynta M-SParc

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â’n Rheolwr Ffiws ac Ar Y Lon, Ben, a all helpu!

Clywch y diweddaraf gan M-SParc

Cofrestrwch heddiw

Tom Burke

Rheolwr Arloesi Digidol

tom@m-sparc.com

Roedd Tom yn arfer gweithio yn y KFC yn ei dref enedigol, Bae Colwyn cyn iddo losgi’n ddirgel. Yna treuliodd sawl blwyddyn “ar y lam” yn Nwyrain yr Almaen, lle bu’n gweithio fel animeiddiwr yn Berlin. Pan syrthiodd y wal, daeth Tom adref.

Mae Tom yn mwynhau dringo ac yn casáu sglefrio iâ.