M-SParc mobile logo
Gyrfaoedd

Ffiws
Gofod-Creawdwr

Mae ein gofod creawdwr ar agor i holl denantiaid M-SParc ac aelodau’r Hwb Menter. Mae'r Ffiws a fydd yn mynd Ar y Lôn gyda M-SParc yn agored i bawb.

Beth yw Ffiws

Ffiws yw ein gofod-creawdwyr! Wedi’i greu mewn partneriaeth â Menter Môn, Cyngor Gwynedd, Arloesi Gwynedd Wledig a Chynllun Arfor, mae gofodau creawdwyr Ffiws wedi’u lleoli ar hyd a lled y rhanbarth, felly efallai y gwelwch y logo mewn sawl lleoliad.

Rydym yn cynnig sesiynau cynefino llawn ar yr holl beiriannau a sesiynau briffio iechyd a diogelwch i sicrhau eich bod yn mwynhau Ffiws yn ddiogel!

Close view of Prusa 3D printer next to printing filament
GOFOD GWNEUDWYR FFIWS

Offer ar gael:

  • Torrwr finyl
  • Gwasg Gwres
  • Gwasg Mwg
  • Argraffydd 3D
  • Torrwr Laser

Costau Ffiws

Yr Awr

£4.50

Y Dydd

£16

Yr Wythnos

£50

Y Mis

£150+TAW

HANESION LLWYDDIANT
M-SParc Tenants, Micron Agritech

Haia- Stori Lwyddiant

Llongyfarchiadau i’n tenantiaid, Haia.live, a gaeodd eu rownd fuddsoddi gyntaf yn ddiweddar i sicrhau £680,000 o gyllid.
Ben, llun proffil ar lawr gynta M-SParc

Eisiau gwybod mwy?

Cysylltwch â’n Rheolwr Ffiws ac Ar Y Lon, Ben, a all helpu!